Justering af værdier for genskabelsen af sort tekst i farvedokumenter

Hvis kopiresultater med sort tekst ikke er tilfredsstillende, kan du forbedre farvegenskabelsen med denne justering. Justeringsværdien kan indstilles uafhængigt i fremføreren og på glaspladen.
Indstillingerne gælder for farvekopier, når <Oprindelig type> er indstillet til <Tekst/foto/kort> eller <Tekst> (Valg af dokumenttype).
<Menu>  <Justering/vedligeholdelse>  <Sort tekstbehandling for farve>  <Føder> eller <Dokumentglas>  Juster værdien  <Anvend>

<Farvetekst>

Får sort tekst i en kopi til at ligne originalen mere.

<Sort tekst>

Forbedrer den sorte teksts klarhed.
0SS5-0C8