Vedligeholdelse og forbedring af udskriftskvalitet

Hvis du ikke er tilfreds med udskriftsresultaterne, måske pga. ringe billedkvalitet, dårlig genskabelse eller forkert udskriftsfarve, skal du prøve justeringerne nedenfor.

Justering af autogradering

Hvis udskriftens tæthed eller lysstyrke for farver adskiller sig fra originalen, skal du udføre <Autojustering af udjævning> for at forbedre gendannelsen af farver. Der er tre typer justeringer: <Fuld justering>, <Hurtig justering> og <Justér kopibillede>. Korrektion af nuancerne

Korriger farvefejl ved udskrift

Hvis udskriftsfarverne bliver slørede, skal du udføre <Korrigér farvefejl ved print>. Dette problem kan skyldes en farvefejl. Korrigerer "forkerte udskriftsfarver"

Sort tekstbehandling for farve

Du kan angive, hvilke patroner der skal bruges ved udskrivning af sort tekst i farveudskrifter. Justering af værdier for genskabelsen af sort tekst i farvedokumenter
0SS5-0C5