Kommunikationsstyringsrapport 

Du kan kontrollere fax- eller e-mailloggen for sendte og modtagne dokumenter ved at udskrive en kommunikationsstyringsrapport. Rapporten kan udskrives automatisk efter hver 40 afsendelser, eller du kan udskrive den manuelt.
<Menu>  <Leveringsrap.> <Rapportindstillinger>  <Kommunikationsstyringsrapport> Vælg udskriftsindstillingen

<Autoprint (40 transmissioner)>

Marker <Til> for at udskrive rapporten automatiske efter hver 40 afsendelser eller <Fra>, hvis du ikke vil udskrive rapporten automatisk.

<Adskil afsend/modtag>

Marker <Til> for at udskrive sendte og modtagne rapporter separat eller <Fra> for at udskrive rapporter på ét ark.
Udskriv rapporten manuelt
<Menu>  <Leveringsrap.>  <Print liste>  <Kommunikationsstyringsrapport> Kontrollér, at papirstørrelsen og -typen vist på skærmen er lagt i maskinen  <OK>  <Ja>
Eksempel:

Resultat

"OK" indikerer, at afsendelsen blev gennemført, mens "NG" og tre cifre (en fejlkode) indikerer, at afsendelsen mislykkedes (Når der vises en fejlkode). I forbindelse med e-mail dækker kommunikationsstyringsrapporten over afsendelsesresultater mellem maskinen og e-mailserveren, ikke mellem maskinen og destinationsadressen.
0SS5-0CC