Når der vises en fejlkode

Hvis en udskrivning ikke kan gennemføres, hvis du ikke kan sende eller modtage fax eller scannede dokumenter, eller der opstår en anden fejl, vises fejlen i en rapport eller meddelelse på skærmbilledet <Statusmonitor> som et trecifret tal (fejlkode). Kontroller følgende for at få flere oplysninger om årsager og løsninger for hver fejlkode. Se Udskriftsrapporter og -lister for oplysninger om, hvordan man udskriver en fejlrapport og oplysningerne i den.

#001

#003

#005

#012

#018

#022

#037

#099

#401

#404

#406

#407

#701

#703

#751

#752

#753

#755

#766

#801

#802

#804

#806

#813

#818

#819

#820

#821

#827

#829

#839

#841

#844

#846

#852

#853

#861

#863

#995

0SS5-0A2