Rapport over modtagelsesresultater

Du kan kontrollere logfilerne for modtagne faxdokumenter ved at udskrive en rapport over modtagelsesresultater. Rapporten kan udskrives enten, hver gang en afsendelse gennemføres, eller når der opstår en fejl ved modtagelse.
<Menu>  <Leveringsrap.> <Rapportindstillinger>  <Modtager resultatrapport> Vælg udskriftsindstillingen

<Fra>

Vælg denne indstilling, hvis du ikke vil udskrive rapport over modtagelsesresultater.

<Til>

Vælg denne indstilling for at udskrive en rapport over modtagelsesresultater, hver gang du sender et dokument.

<Kun når der opstår fejl>

Vælg denne indstilling for kun at udskrive en rapport over modtagelsesresultater, når der opstår en fejl ved modtagelse.
Eksempel:

Resultat

"OK" indikerer, at afsendelsen blev gennemført, mens "NG" og tre cifre (en fejlkode) indikerer, at afsendelsen mislykkedes (Når der vises en fejlkode).
0SS5-0CE