Initialisering af indstillinger for systemadministration

Du kan gendanne maskinens indstillinger (Liste over menuen Indstilling). Maskinen skal genstartes, før visse af indstillingerne kan initialiseres.
<Menu>  <Indstillinger for systemadministration>  <Initialiser menu>  <Indstillinger for systemadministration>  Vælg det element, du vil initialisere  <Ja>  Genstart maskinen, hvis det er nødvendigt.

Initialiseringspunkter

Markér den indstilling, du vil initialisere.

<Initialiser alle>

Initialiserer alle indstillingerne.
Hvis du vil initialisere indstillingerne i <Netværksindstillinger>, kan du også trykke på <Menu>  <Netværksindstillinger>  <Initialiser netværksindstillinger>  <Ja> og genstarte maskinen.
0SS5-0CX