Installation af e-Manual

Installér e-Manual på din computer vha. den medfølgende dvd. Etiketten på den dvd, der indeholder vejledninger, kan variere alt efter landet/området.
1
Indsæt User Software and Manuals DVD-ROM (DVD med brugersoftware og vejledninger) i cd-rom-drevet på computeren.
Vælg et sprog, og klik på [OK], hvis du bliver bedt om det.
Hvis skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger) ikke vises, skal du tage dvd'en ud af drevet og derefter sætte den i igen eller se under Visning af skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger).
2
Klik på [Custom Installation] (Brugerdefineret installation).
3
Vælg [USB Connection] (USB-forbindelse), og klik på [Next] (Næste).
Vælg [USB Connection] (USB-forbindelse), selvom der bruges et netværk.
4
Fjern markeringen i alle afkrydsningsfelterne med undtagelse af [Manuals] (Manualer), og klik på [Install] (Installer).
5
Læs licensaftalen, og klik på [Yes] (Ja) for at acceptere.
Installationen starter.
Vent et øjeblik. Processen kan tage lidt tid.
6
Klik på [Exit] (Afslut).
7
Klik på [Next] (Næste)  [Exit] (Afslut).
Visning af e-Manual
Dobbeltklik på ikonet for e-Manual på skrivebordet.
Hvis der vises en sikkerhedsadvarsel
Klik på [Allow blocked content] (Vis indhold).
TIPS til visning af e-Manual direkte fra dvd'en
Afhængigt af dit operativsystem kan der vises en sikkerhedsadvarsel. Hvis advarslen vises, skal du tillade, at indholdet vises i din webbrowser.
1
Indsæt User Software and Manuals DVD-ROM (DVD med brugersoftware og vejledninger) i dvd-drevet på computeren.
Vælg et sprog, og klik på [OK], hvis du bliver bedt om det.
Hvis skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger) ikke vises, skal du tage dvd'en ud af drevet og derefter sætte den i igen eller se under Visning af skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger).
2
Klik på [Manuals] (Vejledninger).
3
Klik på [e-Manual].
0SS5-0F8