Grundlæggende Windows-handlinger

Visning af [Computer] eller [My Computer] (Min computer)

Windows XP Professional/Server 2003
[Start] vælg [My Computer] (Min computer).
Windows Vista/7/Server 2008 R2
[Start] vælg [Computer].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen vælg [File Explorer] (Stifinder)  [Computer].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]  vælg [File Explorer] (Stifinder)  [Computer] eller [This PC] (Denne pc).

Visning af printermappen

Windows XP Professional/Server 2003
[Start] vælg [Printere og Faxes] (Printere og faxenheder).
Windows XP Home Edition
[Start] vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) [Printers and Other Hardware] (Printere og anden hardware) [Printers and Faxes] (Printere og faxenheder).
Windows Vista
[Start]  vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) [Printer].
Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  vælg [Devices and Printers] (Enheder og printere).
Windows Server 2008
[Start]  vælg [Control Panel] (Kontrolpanel) dobbeltklik på [Printers] (printere).
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen vælg [Control Panel] (Kontrolpanel)  [View devices and printers] (Vis enheder og printere).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]  vælg [Control Panel] (Kontrolpanel)  [View devices and printers] (Vis enheder og printere).

Visning af delte printere i printserver

1
Åbn Windows Explorer.
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
[Start] vælg [All Programs] (Alle programmer) (eller [Programs] (Programmer))  [Accessories] (Tilbehør)  [Windows Explorer].
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen vælg [File Explorer] (Stifinder).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]  vælg [File Explorer] (Stifinder).
2
Vælg [Network] (Netværk) eller [My Network Places] (Netværkssteder), og dobbeltklik på den computer, som er konfigureret som en printserver.
Hvis du vil vise computere på netværket, kan det være nødvendigt at aktivere netværksregistrering eller søge efter computere på netværket.
Kontroller, om din delte printer vises.

Visning af skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger)

Hvis din computer ikke viser skærmen [Software Programs/Manuals Setup] (Installation af softwareprogrammer/vejledninger), når du har indsat dvd'en, skal du følge proceduren herunder. Dvd-drevets navn vises som "D:" i denne vejledning. Dvd-drevets navn kan variere, afhængigt af den computer du bruger.
Windows XP/Server 2003
1
[Start]  vælg [Run] (Kør).
2
Indtast "D:\Minst.exe", og klik derefter på [OK].
Windows Vista/7/Server 2008
1
Indtast "D:\Minst.exe" i [Search programs and files] (Søg efter programmer og filer) (eller [Start search] (Start søgning)) i menuen [Start].
2
Tryk på tasten [ENTER].
Windows 8/Server 2012
1
Højreklik nederst til venstre på skærmen vælg [Run] (Kør).
2
Indtast "D:\Minst.exe", og klik derefter på [OK].
Windows 8.1/Server 2012 R2
1
Højreklik på [Start]  vælg [Run] (Kør).
2
Indtast "D:\Minst.exe", og klik derefter på [OK].

Udskrivning af en testside i Windows

Du kan kontrollere, om printerdriveren er driftsklar ved at udskrive en testside i Windows.
1
Læg papir i A4-format i universalbakken. Ilægning af papir i universalbakken
2
Åbn mappen printer. Visning af printermappen
3
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printer properties] (Printeregenskaber) (eller [Properties] (Egenskaber)) i pop op-menuen.
4
Udskriv en testside
Klik på fanen [General] (Generelt).
Klik på [Print Test Page] (Udskriv testside) for at udskrive en testside.

Kontrol af bitarkitekturen

Hvis du er usikker på, om din computer kører 32-bit eller 64-bit Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2, skal du følge proceduren herunder.
1
Vis [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows Vista/7/Server 2008
[Start] vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows 8/Server 2012
Højreklik i det nederst venstre hjørne på skærmen vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]  vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
2
Vis [System].
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Klik på [System and Maintenance] (System og vedligeholdelse) eller [System and Security] (System og sikkerhed) [System].
Windows Server 2008
Klik på [System].
3
Kontroller bitarkitekturen.
For 32-bit versioner
[32-bit Operating System] (32-bit operativsystem) vises.
For 64-bit versioner
[64-bit Operating System] (64-bit operativsystem) vises.

Visning af Computernavn

Windows XP/Server 2003/Server 2003 R2
1
[Start] vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
2
Vis skærmbilledet [System].
Klik på [Performance and Maintenance] (Ydeevne og vedligeholdelse)  [System].
3
Klik på fanen [Computer Name] (Computernavn) (eller [Network ID] (Netværks-id)).
4
Klik på [Change] (Skift) (eller [Properties] (Egenskaber)).
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
1
Vis [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2
[Start] vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows 8/Server 2012
Højreklik nederst til venstre på skærmen vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
Windows 8.1/Server 2012 R2
Højreklik på [Start]  vælg [Control Panel] (Kontrolpanel).
2
Vis [System].
Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Klik på [System and Security] System og sikkerhed (eller [System and Maintenance] (System og vedligeholdelse))  [System].
Windows Server 2008
Dobbeltklik på [System].

Kontrol af LPR/RAW-printerporten

1
Åbn mappen printer. Visning af printermappen
2
Højreklik på printerikonet, og klik på [Printer properties] (Printeregenskaber) (eller [Properties] (Egenskaber)) i pop op-menuen.
3
Kontroller portindstillingerne.
Klik på fanen [Ports] (Porte).
Sørg for, at den korrekte port er valgt for printeren.
0SS5-0FF