Skærmbilledlayout for e-Manual

E-Manual er inddelt i forskellige skærme, og indholdet af de enkelte skærme varierer.
Øverste side
Vises, når e-Manual startes.
 Canon
Klik for at returnere til øverste side.
 Fanen [Indhold]/fanen [Søg]
Klik for at skifte visning mellem indholdsfortegnelse og søgning.
 Indhold
Kapitlernes titel vises (). Hold markøren over en af titlerne, hvorefter kapitlets emner vises til højre. Klik på et emne for at få vist siden.
[Top]
Klik for at returnere til øverste side.
[Sitemap]
Klik for at få vist alle emner i e-Manual.
[Hjælp]
Klik for at få vist oplysninger om, hvordan e-Manual vises, hvordan man søger og andre oplysninger.
[Udskriv]
Klik for at udskrive det viste indhold.
 Fremhævede funktioner
Indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges. Klik på /// for at skifte visningen af praktiske eksempler efter kategori, eller klik på det skydbare display for at få flere oplysninger om hver kategori. Skydedisplayet kan fjernes ved at flytte markøren hen til det. Fremhævede funktioner
[Hurtig hjælp]
Klik for at se, hvordan du løser problemer eller vedligeholder maskinen.
 [For Mac OS-brugere]
Klik for at se forholdsregler ved brug af Macintosh.
 [Bemærkning]
Klik for at se vigtige oplysninger, som du bør have kendskab til, når du bruger maskinen.
 [Kontoradresser]
Klik for at se kontaktoplysninger i forbindelse med forespørgsler om maskinen.
Fremhævede funktioner
Indeholder en række praktiske eksempler på, hvordan maskinen bruges.
 /
Klik for at se detaljerede oplysninger. Klik igen for at lukke vinduet.
 
Klik for at se den tilsvarende emneside.
Emneside
Indeholder oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger maskinen.
 [Indhold]
Kapitelikonerne og titlerne vises.
 /
Fanen [Indhold] kan gøres bredere og smallere.
 [Udvid alle]/[Skjul alle]
Klik på [Udvid alle] for at få vist underafsnit for alle emner. Klik på [Skjul alle] for at få skjule underafsnit for alle emner.
Kapitelikoner
Klik på et kapitelikon for at navigere til toppen af det pågældende kapitel.
 Emneside
Viser emnerne i det valgte kapitel. Hvis der vises et "+" på emnet, vises det pågældende emnes underafsnit, når du klikker på det. Klik på "-" for at skjule det udvidede emne.
 [Udskriv alt]
Alle sider i det valgte kapitel åbnes i et separat vindue. Kapitlet kan udskrives, hvis det er nødvendigt.
Navigation
Se, hvilket kapitelemne, du ser i øjeblikket.
 
Klik for at returnere til øverste side.
 /
Klik for at se det forrige eller næste emne.
 
Klik for at springe til den pågældende side. Klik på "Tilbage" i webbrowseren for at gå tilbage til forrige side.
 
Klik for at få vist de detaljerede beskrivelser. Klik igen for at lukke de detaljerede beskrivelser.
Fanen Søg
Indeholder et tekstfelt til søgning efter den side, du skal bruge.
 [Indtast søgeord her]
Skriv et eller flere søgeord, og klik på for at få vist søgeresultaterne i søgedialogfeltet ().
 [Søgemuligheder]
Klik for at angive søgebetingelser som f.eks. søgningens omfang og betingelser for delvise resultater. Klik på denne knap, når den er grå, for at vise betingelserne. Klik på knappen, når den er orange, for at lukke skærmen.
 Søgeomfangvælger
Angiver søgeomfanget. Du kan foretage en effektiv søgning efter emner ved at indskrænke søgeomfanget. Søgeomfangvælgeren er især nyttig, når du kan forudse den overordnede placering af det emne, du leder efter.
 Søgemulighedvælger
Marker afkrydsningsfeltet for at skelne mellem store og små bogstaver i søgningen.
 [Søg med disse betingelser]
Klik for at vise søgeresultaterne med de betingelser, der er angivet med og .
 Søgeresultatdialogboks
Viser resultatet af søgningen med de sider, der indeholder de angivne søgeord. I resultaterne kan du finde den side, du leder efter, og klikke på sidens emnetitel. Hvis resultatet ikke kan vises på én side, skal du klikke på / eller på et sidetal for at vise resultaterne på den pågældende side.
Sitemap
Viser indholdsfortegnelsen for e-Manual.
 Kapitelikoner
Klik for at springe til det valgte kapitels emne.
 Titel (Emne)
Viser titler og emner. Klik på en titel eller et emne for at springe til siden.
 
Klik for at returnere til øverste side.
 /
Klik for at gå til forrige eller næste kapitel.
0SS5-0FA