Copy Card Reader-F1

Hvis Copy Card Reader-F1 er monteret, skal du indsætte et kontrolkort, før du kan betjene den. Copy Card Reader-F1 udfører administration af afdelings-ID ved hjælp af kontrolkortet.
Anvisninger i at udføre administration af afdelings-ID med brug af Copy Card Reader-F1 findes i Indstilling af afdelingens id-styring Procedure inden brug af maskinen Fremgangsmåde efter du har benyttet maskinen

Procedure inden brug af maskinen

1
Isæt kontrolkortet i kortholderen og sørg for at det vender korrekt.
Hovedmenuskærmen for den valgte funktion bliver vist på displayet.

Fremgangsmåde efter du har benyttet maskinen

1
Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du fjerne kontrolkortet.
Skærmbilledet går tilbage til meddelelsen om at indsætte kontrolkortet.
Når du har fjernet kontrolkortet, kan du ikke betjene maskinen, før kontrolkortet atter er isat.
Hvis hovedmenuskærmbilledet ikke vises på displayet, når kontrolkortet er isat, skal du kontrollere at:
Kontrolkortet er isat i den korrekte retning.
Kontrolkortet sidder så langt inde som muligt.
Der er ikke isat et ubrugeligt kontrolkort.
(for eksempel beskadigede kort eller kort, det er forbudt at bruge.)
Få instruktioner i, hvordan du tænder for strømmen, under Tænd/sluk maskinen
Hvis Copy Card Reader-F1 er monteret, kan de kort, der vises her, bruges. Kortet kan håndtere op til 1.000 afdelinger.
Valg
Specifikationer
Mulige kort
Magnetisk
Kortlæsning
Magnetisk udlæsning
Magnetkortlæsningsretning
Forside op
Lagring/læsning
Læsning
Strømforsyning
Fra hovedenheden
Mål (H x B x D)
40 mm x 88 mm x 96 mm
(ekskl. monteringskit og kabel)
Vægt
Ca. 200 g
(inkl. monteringskit og kabel)
0SS5-0ER