Installation af systemvalg

Dette afsnit beskriver proceduren for installation af systemvalg.
Hentning af en licensnøgle
Hent en licensnøgle, før du installerer et systemvalg.
For at kunne udføre proceduren, der er beskrevet i denne sektion, skal du logge på maskinen som administrator.
Klargør certifikatet med licensadgangsnummer, der var med i pakken.
Licensnøglen kan hentes fra følgende website:
http://www.canon.com/lms/license/
Følgende oplysninger kræves for at hente en licensnøgle:
Licensadgangsnummer: Findes på licensadgangsnummercertifikatet.
Enheds serienummer: Vises nederst til venstre på skærmen, når du trykker på (tællertjek) på maskinens kontrolpanel.

Installation af et systemvalg

Du kan registrere en licensnøgle og installere et systemvalg i maskinen med displayet.
1
Tryk på <Menu>.
2
Tryk på <Indstillinger for systemadministration>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste det korrekte id og den korrekte pinkode med taltasterne og derefter trykke på . Logon på maskinen
3
Tryk på <Registrér licens>  <OK>.
4
Indtast licensnøglen med - (taltaster).
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
/
Tryk for at flytte markørens position.
Tryk, hvis du indtaster et forkert nummer. Det sidst indtastede tal bliver slettet, så du kan indtaste det korrekte tal.
Hvis meddelelsen <Licensnøgle er forkert. Indtast licensnøglen igen.> vises, skal du angive den korrekte licensnøgle.
Licensnøglen kan ikke registreres, hvis meddelelsen <Den krævede funktion til installationen findes ikke.> vises. Tryk på <Luk>  annuller registreringen.
5
Tryk på <Registrer>  <Luk>.
Den registrerede funktion er tilgængelig, når du har genstartet maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
0SS5-0EY