[Aangepaste installatie] Vanaf de DVD-ROM (netwerkverbinding)

In dit gedeelte wordt de procedure uitgelegd voor het automatisch zoeken naar een netwerkapparaat en het installeren met [Aangepaste installatie] van de meegeleverde DVD-ROM. Bij deze procedure kunt u opgeven welke software en handleidingen u wilt installeren.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.
Systeemvereisten
Een TCP/IP-netwerkomgeving
Neem contact op met uw netwerkbeheerder als u de netwerkomgeving niet kent.
Het apparaat moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de computer die u gebruikt.
Voorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie
Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
[Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedures

1.
Plaats de DVD-ROM in de computer → klik op [Aangepaste installatie].
Als het menu DVD-ROM niet verschijnt, klikt u op "Details openen".
[+][-]
2.
Als het scherm [Selecteer het type verbinding] wordt weergegeven, selecteer dan [Netwerkverbinding] → klik op [Volgende].
3.
Selecteer de software die u wilt installeren → klik op [Installeren].
4.
Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].
5.
Klik op [Volgende].
6.
Selecteer het apparaat dat u gebruikt → klik op [Volgende].
OPMERKING
Als het apparaat niet wordt weergegeven in [Apparatenlijst], controleer de verbindingstoestand dan tussen de computer en het apparaat en de instellingen van het IP-adres en klik op [Apparatenlijst bijwerken]. Als het apparaat nog steeds niet wordt weergegeven, klik dan op [Zoeken op IP-adres] → voer het IP-adres van het apparaat in → klik op [OK]. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor de IP-adresbevestigingsmethode.
7.
Selecteer het te installeren stuurprogramma → klik op [Volgende] → stel in zoals vereist.
Als er een lijst met stuurprogramma's overeenkomstig de paginabeschrijvingstaal wordt weergegeven nadat u een printerstuurprogramma hebt geselecteerd in het scherm [Stuurprogramma selecteren], selecteert u het stuurprogramma dat u gaat gebruiken.
Als u de bestemmingscomputer wilt installeren als afdrukserver, selecteert u het volgende.
Selecteer het scherm [Stuurprogramma selecteren] > [Canon Driver Information Assist Service].
Selecteer het scherm [Instellingen bevestigen] > [Gebruiken als gedeelde printer] of [Gebruiken als gedeelde fax].
8.
Controleer de instellingen → klik op [Starten].
9.
De standaardprinter instellen en het afdrukken testen.
Bij het instellen als een standaard stuurprogramma: selecteer het stuurprogramma → klik op [Volgende]
Wanneer u het afdrukken test: selecteer het selectievak van het stuurprogramma
10.
Klik op [Afsluiten].
11.
Als u MF Scan Utility hebt geselecteerd, controleer dan de instructies op het scherm → klik op [Volgende] als u wilt doorgaan met de installatie.
12.
Installeer de software overeenkomstig de instructies op het scherm → klik op [Volgende].
13.
Werp de DVD-ROM uit, selecteer [Computer nu opnieuw opstarten (aanbevolen)] en klik op [Opnieuw opstarten].
Indien correct geïnstalleerd, wordt een pictogram van het MF-stuurprogramma of de software weergegeven in de hierna weergegeven locaties. Als het pictogram niet wordt weergegeven, verwijder het MF-stuurprogramma of de software dan en installeer het opnieuw.
Voor een printer- of faxstuurprogramma:
Bij gebruik van Windows 10:
[Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers]
Bij een andere versie dan Windows 10:
Windows Configuratiescherm > [Apparaten en printers], [Printere] of [Printers en faxen].
Voor een scannerstuurprogramma:
Windows Configuratiescherm > [Scanners en camera's].
Voor MF Scan Utility:
Bij gebruik van Windows 10:
Startmenu > Lijst met apps
Bij gebruik van Windows 8/8.1:
Klik op [] in de linkerbenedenhoek van het [Start]-scherm → [Apps]-scherm > [Canon]-map > [MF Scan Utility]-map
Bij gebruik van Windows Vista/7:
[] (Start) of [Start]-menu > [Canon]-map > [MF Scan Utility]-map
Voor andere software of elektronische handleidingen:
Taakbalk of [Bureaublad]-scherm

Verwante onderwerpen