Het MF-stuurprogramma verwijderen

Hier wordt de procedure toegelicht om de installatie van het MF-stuurprogramma ongedaan te maken. Voer deze procedure uit als een MF-stuurprogramma overbodig is geworden.
Er zijn twee verwijderingsmanieren: deïnstallatie vanaf Windows en deïnstallatie via het verwijderprogramma. Als u het MF-stuurprogramma niet kunt vinden op het Windows-scherm, kunt u deïnstalleren via het verwijderprogramma.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.
Installatie van het MF-stuurprogramma
Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
[Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Procedures

Om te deïnstalleren vanaf Windows

1.
Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [] (Start).
Voor Windows 10:
Selecteer [Instellingen] > [Systeem] > [Apps en onderdelen] > het deïnstallatieprogramma van het te verwijderen stuurprogramma → klik op [Verwijderen] → ga verder naar stap 3.
Voor Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2:
Open de functiebalk op het scherm [Bureaublad] → klik op [Instellingen] > [Configuratiescherm].
2.
Klik op [Programma's] > [Een programma verwijderen] → selecteer het MF-stuurprogramma → klik op [Verwijderen] of [Verwijderen/wijzigen].
Voor Windows Vista/Server 2008:
Klik op [Programma's] > [Programma's en onderdelen] > [Een programma verwijderen] → selecteer het MF-stuurprogramma → klik op [Verwijderen].
Voor Windows Server 2003/Server 2003 R2:
Dubbelklik op [Programma's installeren of verwijderen] → selecteer het MF-stuurprogramma → klik op [Wijzigen/verwijderen].
Als u het MF-stuurprogramma niet kunt vinden bij het selecteren van het stuurprogramma, verwijder het dan volgens de procedure in "Verwijderen met installatie ongedaan maken".
3.
Wanneer het verwijderprogramma wordt weergegeven, klikt u op [Verwijderen].
4.
Als het bericht verschijnt om het verwijderen te bevestigen, klik op [Ja].

Verwijderen met installatie ongedaan maken

1.
Haal het verwijderprogramma op.
Ga naar het verwijderprogramma op de meegeleverde DVD-ROM of download het vanaf de downloadpagina van de Canon-website (http://www.canon.com/).
2.
Open de volgende map waarin het verwijderprogramma is opgeslagen op de DVD-ROM of de gedownloade bestanden.
32-bitsversie: DRIVERS\32bit\misc
64-bitsversie: DRIVERS\x64\misc
3.
Dubbelklik op [DelDrv.exe].
4.
Wanneer het verwijderprogramma wordt weergegeven, klikt u op [Verwijderen].
5.
Als het bericht verschijnt om het verwijderen te bevestigen, klik op [Ja].