[Aangepaste installatie] Vanaf de DVD-ROM (USB-verbinding)

In dit gedeelte wordt de procedure toegelicht voor het installeren voor een apparaat verbonden via USB met [Aangepaste installatie] van de meegeleverde DVD-ROM.
Bij deze procedure kunt u opgeven welke software en handleidingen u wilt installeren.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.
Systeemvereisten
Voorbereiding en voorzorgsmaatregelen voor installatie
Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
[Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2)
De USB-kabel is niet aangesloten
Sluit de USB-kabel aan volgens de instructies op het scherm. Als u de USB-kabel hebt aangesloten en geïnstalleerd, maak de USB-kabel dan los en installeer opnieuw. De USB-kabel wordt bovendien niet bij dit product meegeleverd. Deze moet u afzonderlijk voorzien.

Procedures

1.
Schakel het apparaat uit.
2.
Plaats de DVD-ROM in de computer → klik op [Aangepaste installatie].
Als het menu DVD-ROM niet verschijnt, klikt u op "Details openen".
[+][-]
3.
Als het scherm [Selecteer het type verbinding] wordt weergegeven, selecteer dan [USB-verbinding] → klik op [Volgende].
4.
Selecteer de software die u wilt installeren → klik op [Installeren].
5.
Lees de licentieovereenkomst → klik op [Ja].
6.
Klik op [Volgende].
7.
Als het volgende scherm verschijnt, het apparaat aansluiten met een USB-kabel → het apparaat inschakelen.
Als u de verbinding tussen het apparaat en de computer niet kunt bevestigen, klik dan op "Details openen".
[+][-]
8.
Klik op [Afsluiten].
9.
Als u MF Scan Utility hebt geselecteerd, controleer dan de instructies op het scherm → klik op [Volgende] als u wilt doorgaan met de installatie.
10.
Installeer de software overeenkomstig de instructies op het scherm → klik op [Volgende].
11.
Werp de DVD-ROM uit, selecteer [Computer nu opnieuw opstarten (aanbevolen)] en klik op [Opnieuw opstarten].
Indien correct geïnstalleerd, wordt een pictogram van het MF-stuurprogramma of de software weergegeven in de hierna weergegeven locaties. Als het pictogram niet wordt weergegeven, verwijder het MF-stuurprogramma of de software dan en installeer het opnieuw.
Voor een printer- of faxstuurprogramma:
Bij gebruik van Windows 10:
[Instellingen] > [Apparaten] > [Printers en scanners] > [Printers]
Bij een andere versie dan Windows 10:
Windows Configuratiescherm > [Apparaten en printers], [Printere] of [Printers en faxen].
Voor een scannerstuurprogramma:
Windows Configuratiescherm > [Scanners en camera's].
Voor MF Scan Utility:
Bij gebruik van Windows 10:
Startmenu > Lijst met apps
Bij gebruik van Windows 8/8.1:
Klik op [] in de linkerbenedenhoek van het [Start]-scherm → [Apps]-scherm > [Canon]-map > [MF Scan Utility]-map
Bij gebruik van Windows Vista/7:
[] (Start) of [Start]-menu > [Canon]-map > [MF Scan Utility]-map
Voor andere software of elektronische handleidingen:
Taakbalk of [Bureaublad]-scherm

Verwante onderwerpen