Verwijderen MF Scan Utility

Hier wordt de procedure uitgelegd voor het alleen verwijderen van het MF Scan Utility als het MF Scan Utility niet meer nodig is.

Voorwaarden

Bevestig dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan. Voltooi de voorbereidingsbewerkingen.
MF Scan Utility-installatie
Wanneer u de computer start, moet u zich aanmelden als lid van Administrators.
[Bureaublad]-schermweergave (bij gebruik van Windows 8/8.1)

Procedures

1.
Selecteer [Configuratiescherm] in het menu [] (Start).
Voor Windows 10:
Selecteer [Instellingen] > [Systeem] > [Apps en onderdelen] > MF Scan Utility → klik op [Verwijderen] → ga door naar stap 3.
Voor Windows 8/8.1:
Open de functiebalk op het scherm [Bureaublad] → klik op [Instellingen] > [Configuratiescherm].
2.
Klik op [Programma's] > [Een programma verwijderen] → selecteer MF Scan Utility → klik op [Verwijderen] of [Verwijderen/wijzigen].
Voor Windows Vista:
Klik op [Programma's] > [Programma's en onderdelen] > [Een programma verwijderen] → selecteer MF Scan Utility → klik op [Verwijderen].
3.
Als het bericht verschijnt om het verwijderen te bevestigen, klik op [Ja].
4.
Klik op [OK].