Het type en formaat papier opgeven

Als u ander papier dan het standaardpapier plaatst, moet u de instellingen voor het papierformaat en -type afstemmen op het geplaatste papier. Zorg dat het formaat van het geplaatste papier correct wordt herkend wanneer u papier plaatst dat afwijkt van het eerder gebruikte papier.
Als de instellingen onjuist zijn, kan het papier vastlopen of kan er een afdrukfout optreden.
0SJY-011