Basishandelingen

In dit hoofdstuk worden de basishandelingen beschreven, zoals het gebruiken van het display of het plaatsen van het papier en de documenten. Het gaat hier om handelingen die vaak worden uitgevoerd om de functies van het apparaat te gebruiken.

Onderdelen en de bijbehorende functies

In dit gedeelte wordt aandacht besteed aan de externe en interne onderdelen van het apparaat en hun functie. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de toetsen op het bedieningspaneel en het display gebruikt. Onderdelen en de bijbehorende functies

Het display gebruiken

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u basisbewerkingen via het display verricht en hoe u knoppen op het display gebruikt om waarden voor instellingen te wijzigen of door te voeren. Het display gebruiken

Tekst invoeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u letters en cijfers invoert om bestemmingen in het adresboek op te slaan, faxen te verzenden, enzovoort. Tekst invoeren

Aanmelden bij de machine

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u zich kunt aanmelden wanneer het scherm voor het invoeren van een afdeling-ID en -pincode wordt weergegeven. Aanmelden bij de machine

Documenten plaatsen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u documenten op de glasplaat en in de documentinvoer plaatst. Documenten plaatsen

Papier plaatsen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het papier in de papierlade en papiertafel plaatst. Papier plaatsen

Opslaan in het adresboek

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u bestemmingen opslaat voor het verzenden van faxen of gescande documenten. Opslaan in het adresboek

Het volume aanpassen

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het volume van de verschillende systeemgeluiden kunt aanpassen, bijvoorbeeld van het geluid dat u hoort als het verzenden van een fax is voltooid of als er een fout is opgetreden. Het volume aanpassen

De slaapstand instellen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de slaapstand instelt. De slaapstand instellen
0SJY-006