Het display gebruiken

Het display is een aanraakscherm. U bedient het door het aan te raken, net als bij een smartphone of tablet.
Gebruik het display niet op de volgende manieren
Hierdoor kunnen zich storingen voordoen of kan het display beschadigd raken.
Hard drukken
Drukken met een puntig voorwerp (vingernagel, balpen, potlood enzovoort)
Aanraken met vochtige of vuile handen
Het display gebruiken terwijl er een voorwerp op staat
Tikken
Raak het display zachtjes even aan. Deze handeling dient om items te selecteren of te bevestigen.
Vasthouden
Houd uw vinger lichtjes op het display. Deze methode kan bijvoorbeeld worden gebruikt om numerieke waarden stapsgewijs te verhogen/verlagen.
Slepen
Schuif uw vinger over het display. De schermweergave verandert al naar gelang de beweging van uw vinger.
Vegen
Veeg met uw vinger over het display. Afhankelijk van het weergegeven scherm wordt met verschillende hoeveelheden gebladerd.

Items selecteren

Tik op een itemnaam of knop om een selectie te maken.
Als u een item per ongeluk aanraakt
Schuif uw vinger weg en laat het display vervolgens los om de selectie te annuleren.
Teruggaan naar het vorige scherm
Druk op om terug te gaan naar het vorige scherm.

Door het scherm bladeren

Weergave van een schuifbalk
Wanneer u de weergave omhoog/omlaag sleept of veegt, krijgt u mogelijk een schuifbalk te zien waarmee u door het scherm kunt bladeren. U ziet geen schuifbalk als u naar links/rechts kunt slepen of vegen om de weergave te veranderen, bijvoorbeeld op het scherm Start of de tabbladen van het adresboek.
Bladeren door middel van slepen
Wanneer u op het display sleept, wordt het scherm verschoven al naar gelang de beweging van uw vinger. Sleep meermaals tot de gewenste informatie zichtbaar is.
Bladeren door middel van vegen
Wanneer u op het display veegt, wordt het scherm verschoven in de richting waarin u hebt geveegd. Het resultaat van veegacties is afhankelijk van het scherm. Als u bijvoorbeeld in het scherm Start veegt, gaat u naar de vorige/volgende pagina, terwijl een veeg in het kopieerscherm ertoe leidt dat het scherm net zover wordt verschoven als u hebt geveegd.

Numerieke waarden en instellingen wijzigen

Waarden wijzigen
Telkens wanneer u op / tikt, worden numerieke waarden verhoogd/verlaagd. Als u / vasthoudt, gaat de waarde omhoog/omlaag zolang u uw vinger op het display houdt. Wanneer  in de linkerbovenhoek van het scherm wordt weergegeven, kunt u waarden rechtstreeks met de numerieke toetsen invoeren.
De cursor verplaatsen
Wanneer / wordt weergegeven, tikt u erop om de cursor te verplaatsen.
Waardebereik
Tussen haakjes ( ) weergegeven waarden onder het invoervak duiden het waardebereik aan.
De waarde van instellingen wijzigen
Als u de regelaar op de schaal wilt verplaatsen, tikt u op / of versleept u de regelaar. Als u de regelaar naar links/rechts veegt, wordt de regelaar één streepje naar links/rechts verplaatst.
U kunt verschillende instellingen wijzigen voor het display, zoals de bladersnelheid of de weergavetaal:
Automatische resettijd
Als u het scherm wilt wijzigen dat automatisch wordt weergegeven wanneer het apparaat een bepaalde tijd inactief is, raadpleegt u:
Functie na automatische reset
0SJY-00J