De slaapstand instellen

In de slaapstand wordt het stroomverbruik verlaagd door de stroomtoevoer naar het bedieningspaneel te onderbreken. Als er gedurende bepaalde tijd geen bewerkingen worden uitgevoerd op de machine, zoals tijdens de lunchpauze, kunt u energie besparen door op  op het bedieningspaneel te drukken. U kunt ook de instelling Automatische sluimertijd gebruiken om de machine automatisch in de slaapstand te zetten als deze gedurende de opgegeven tijd inactief is.
Wanneer de slaapmodus is ingeschakeld
Het lampje  brandt groen als de slaapstand actief is.
Situaties waarin de slaapstand niet wordt geactiveerd
Wanneer het apparaat bezig is
Wanneer het lampje [Verwerken/gegevens] brandt of knippert
Wanneer het apparaat een bewerking uitvoert zoals aanpassen of reinigen
In het geval van een papierstoring
Wanneer de hoorn van de optionele handset of van een externe telefoon van de haak is
Wanneer het menuscherm wordt weergegeven
Wanneer een taak wacht op scannen naar een USB-geheugenapparaat of een computer
Wanneer er een foutbericht wordt weergegeven op het scherm (er zijn enkele uitzonderingen: bij bepaalde foutberichten wordt de slaapstand wel geactiveerd)
Als het apparaat met een uniFLOW-server communiceert
Automatische sluimertijd instellen
Hieronder ziet u de standaardinstellingen voor de periode van inactiviteit waarna de machine automatisch in de slaapstand wordt geplaatst. Gebruik de standaardinstellingen om zo veel mogelijk stroom te besparen. Volg de onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna de machine automatisch in de slaapstand wordt geplaatst.
1 minuut (het instellingsbereik is 1 t/m 60 minuten)
<Menu>  <Tijdklokinstellingen>  <Automatische sluimertijd>  de periode van inactiviteit waarna de machine automatisch in de slaapstand wordt gezet <Toepassen>
De slaapstand verlaten
Tik op het display of druk op een toets op het bedieningspaneel.
Als er een optionele handset of een externe telefoon is aangesloten op het apparaat, wordt de slaapstand verlaten wanneer u de handset van de haak neemt.
0SJY-01C