Basisbewerkingen voor kopiëren

1
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen
2
Tik op <Kopiëren>.
3
Gebruik de numerieke toetsen om het gewenste aantal kopieën in te voeren.
U kunt een waarde invoeren van 1 tot 999.
Druk op  om het ingevoerde aantal te annuleren.
4
Geef de gewenste kopieerinstellingen op.
 Verschillende kopieerinstellingen
5
Druk op .
Het kopiëren wordt gestart.
Als u het kopiëren wilt annuleren, tikt u op <Annuleren>  <Ja>. Kopiëren annuleren
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
Het document wordt automatisch gescand.
Als u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
  
Wanneer het bericht <Papierform. past niet bij inst.> of <Geheugen is vol. Scannen wordt geannuleerd. Wilt u...> wordt weergegeven op het display.
Er wordt een foutbericht weergegeven
U kunt gegevens bekijken van uitgevoerde kopieertaken, bijvoorbeeld wanneer er kopieën zijn gemaakt of hoeveel. Druk op   <Kopieer-/afdrukopdracht>   <Log kopieeropdracht>   tik op het document dat u wilt controleren.
Als u documenten gaat kopiëren met tekst of afbeeldingen die doorlopen tot de randen van de pagina
De kans bestaat dat de randen van het document niet worden gekopieerd. Zie Scangebied voor meer informatie over de scanmarges.
Als u altijd dezelfde kopieerinstellingen wilt gebruiken:
Als u een combinatie van instellingen wilt opslaan voor eenvoudig gebruik:
0SJY-01J