Kopiëren annuleren

Als u de kopieerbewerking wilt annuleren direct nadat u op hebt gedrukt, tikt u op <Annuleren> op het scherm of drukt u op  op het bedieningspaneel. U kunt het kopiëren ook annuleren nadat u de kopieerstatus hebt gecontroleerd.

Tik op <Annuleren> op het scherm dat wordt weergegeven tijdens het kopiëren

Druk op om te annuleren

Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt als u op  hebt gedrukt
De documenten zijn gescand en wachten om te worden afgedrukt. Tik op het document waarvoor u het kopiëren wilt annuleren.

Druk op om te annuleren

  <Kopieer-/afdrukopdracht>   <Opdrachtstatus>   tik op het document op het scherm <Status kop./afdrukopdr.>  <Annuleren>  <Ja>

Kopieerdetails

Hier ziet u het aantal kopieën, de gekozen instellingen en andere details. Als u alleen de details wilt controleren zonder het kopiëren te annuleren, drukt u op  om terug te gaan naar het hoofdscherm van de kopieerfunctie.

<Annuleren>

Hiermee annuleert u het kopiëren.
0SJY-01L