Kleurmodus selecteren

 
Deze machine is voorzien van de modus <Automatisch kleur selecteren>. Deze modus herkent of een origineel in kleur of zwart-wit is en zal daarna automatisch de Full Color modus of Zwart modus instellen. U kunt zo nodig ook handmatig wisselen tussen de modus <Full-colour> en <Zwart-wit>.
Wanneer de modus <Automatisch kleur selecteren> is ingesteld en uw originelen bevatten delen in kleur, dan zal de machine deze originelen scannen in de Full color mode. Als de gekleurde delen alleen aan de randen van een origineel worden weergegeven of als de kleur van het origineel zo goed als zwart of erg licht is, wordt mogelijk in de modus <Zwart-wit> gescand. Schakel in dat geval over naar de modus <Full-colour>.
Wanneer u in de modus <Full-colour> kopieert, tellen zwart-wit-originelen ook als kleurenkopieën.
<Kopiëren>  <Kleurmodus>  tik op de kleurmodus

<Automatisch kleur selecteren>

Als de modus <Automatisch kleur selecteren> is geselecteerd, zal de machine automatisch herkennen of het origineel in kleur of in zwart-wit is. Originelen in kleur worden gescand met de Full color mode en originelen in zwart-wit worden gescand met de modus Zwart.

<Full-colour>

De modus <Full-colour> scant altijd in kleur, ongeacht of het origineel in kleur of in zwart-wit is.

<Zwart-wit>

In de modus <Zwart-wit> wordt altijd in zwart-wit gekopieerd, ook al is het origineel in kleur.
0SJY-01S