Kleurbalans aanpassen

 
Pas de kleurbalans aan om de individuele niveaus geel, magenta, cyaan of zwart te bepalen.
<Kopiëren>  <Kleurbalans>  tik op de kleur  pas het kleurniveau aan  <Toepassen>  <Toepassen>

<->

Hiermee maakt u de geselecteerde kleur lichter.

<+>

Hiermee maakt u de geselecteerde kleur donkerder.
Voorbeeld: als u een kopie wilt maken met kleuren die beter overeenkomen met het origineel
 
Voorbeeld: als u een kopie wilt maken met kleuren die lichter zijn dan het origineel
0SJY-01Y