Meerdere documenten op één vel kopiëren (2 op 1/4 op 1)

 
U kunt twee of vier documenten verkleind kopiëren op één vel papier. Hierdoor neemt het aantal pagina's af en kunt u eenvoudig papier besparen.
Als u <2 op 1>/<4 op 1> gebruikt, wordt de kopieerverhouding automatisch verkleind (de kopieerverhouding wordt weergegeven op het scherm). U kunt de kopieerverhouding vergroten of verder verkleinen voordat u op drukt, maar de randen van het document worden mogelijk niet gekopieerd als u de verhouding vergroot.
<2 op 1>/<4 op 1> is niet beschikbaar als u <Rand wissen> en <ID-kaart kopie> gebruikt.
Wanneer u meerdere documenten op één pagina kopieert, worden er mogelijk marges toegevoegd aan de kopie.
<Kopiëren>  <N op 1>  <2 op 1> of <4 op 1>  tik op het documentformaat op het scherm <Scanformaat>  tik op het scherm <Uitvoerformaat> op de papierbron die het gewenste papier bevat

<2 op 1>/<4 op 1>

Tik op <2 op 1> om twee pagina's van documenten op één vel te kopiëren of tik op <4 op 1> om vier pagina's van documenten op één vel te kopiëren.

<Selecteer lay-out>

Geef op hoe u de documenten op de pagina wilt plaatsen. Tik op de gewenste lay-out.
0SJY-022