Het verzenden van faxen annuleren

Als u het verzenden van faxen wilt annuleren direct nadat u op hebt gedrukt, tikt u op <Annuleren> op het scherm of drukt u op . U kunt het verzenden van faxen ook annuleren nadat u de faxstatus hebt gecontroleerd.

Tik tijdens het verzenden van de fax op <Annuleren> op het scherm.

Druk op om te annuleren

Als op het scherm een lijst met documenten verschijnt als u op  hebt gedrukt
De documenten zijn gescand en wachten op verwerking. Tik op het document dat u wilt annuleren.

Druk op om te annuleren

  <TX-opdracht>  <Opdrachtstatus>  tik op het faxdocument op het scherm <Status TX-opdracht>  <Annuleren>  <Ja>

Faxdetails

Hier ziet u het aantal te verzenden documenten, de instellingen en andere details. Als u alleen de details wilt controleren zonder de documenten te verzenden, drukt u op om terug te gaan naar het hoofdscherm van de faxfunctie.

<Annuleren>

Annuleert het verzenden.
0SJY-02K