Status en logboek voor verzonden en ontvangen documenten controleren

De statuswaarden en communicatielogboeken voor verzonden en ontvangen faxdocumenten kunt u afzonderlijk controleren voor verzonden en ontvangen faxen. U kunt gedetailleerde gegevens bekijken van de faxen, zoals bestemmingen en het aantal pagina's, en u kunt overbodige documenten verwijderen.
Als <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de communicatielogboeken niet raadplegen.
De bestemmingen in Handmatig verzenden kunnen niet worden gecontroleerd omdat ze niet worden weergegeven.
1
Druk op .
2
Tik op <TX-opdracht> of <RX-opdracht>.
3
Controleer de status en communicatielogboeken voor verzonden en ontvangen documenten.
De status controleren van verzonden en ontvangen documenten
1
Tik op <Opdrachtstatus>.
2
Tik op het document waarvoor u de status wilt controleren.
 <Status TX-opdracht>/<Status RX-opdracht>
Hier ziet u een lijst met de documenten die worden verzonden of ontvangen, of die wachten op verwerking.
 <Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd. Als u meerdere bestemmingen hebt opgegeven, wordt het aantal opgegeven bestemmingen weergegeven op het scherm. Als u de details van meerdere bestemmingen wilt bekijken, tikt u op <Aantal bestemmingen>. Als u een overbodig document tegenkomt, tikt u op <Annuleren> of <Verwijderen> en vervolgens op <Ja>.
De communicatielogboeken controleren voor verzonden en ontvangen documenten
1
Tik op <Opdrachtlog>.
2
Tik op het document waarvoor u het logboek wilt controleren.
 <Log verzendopdracht>/<RX-opdrachtlog>
Hier ziet u een lijst met de documenten die zijn verzonden en ontvangen. <OK> geeft aan dat een document zonder problemen is verzonden of ontvangen, en <Fout> betekent dat een document niet is verzonden of ontvangen omdat de bewerking is geannuleerd of omdat er een fout is opgetreden.
 <Details>
Hier ziet u gedetailleerde gegevens van het document dat u in de lijst hebt geselecteerd.

Als de kolom <Resultaat> een code van drie cijfers bevat
Deze code vertegenwoordigt een foutcode. Er wordt een foutcode weergegeven
0SJY-03K