Meerdere documenten combineren en afdrukken

 
Met behulp van Canon PageComposer kunt u meerdere documenten samenvoegen tot één afdruktaak en de taak afdrukken met de opgegeven afdrukinstellingen. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld documenten combineren die met verschillende programma's zijn gemaakt en alle pagina's op hetzelfde papierformaat afdrukken.
1
Open een document in een programma en geef het afdrukvenster weer.
De manier waarop u het afdrukvenster weergeeft, kan per programma verschillen. Raadpleeg voor meer informatie de Help van het programma dat u gebruikt.
2
Selecteer het printerstuurprogramma voor het apparaat en klik op [Preferences] (Voorkeuren) (of [Properties] (Eigenschappen)).
3
Selecteer [Bewerken/Voorbeeld] bij [Uitvoermodus].
Klik op [OK] in het scherm [Informatie].
Klik op [OK] onder aan het scherm.
4
Klik op [Afdrukken] (of op [OK]).
Canon PageComposer wordt gestart. Het afdrukken wordt nog niet gestart.
5
Herhaal stappen 1 - 4 voor de documenten die u wilt combineren.
De documenten worden toegevoegd aan Canon PageComposer.
6
Selecteer in de lijst [Document Name] (Documentnaam) de documenten die u wilt combineren en klik op .
U selecteert meerdere documenten door op de documenten te klikken terwijl u de toets [Shift] of [Ctrl] ingedrukt houdt.
7
Wijzig de instellingen desgewenst en klik op [Combineren].
De documenten die zijn geselecteerd in stap 6 worden gecombineerd.
[Afdrukvoorbeeld]
U ziet een voorbeeld van het document zoals dat wordt afgedrukt.
 [Documentlijst]/[Afdrukinstellingen]
Klik op het tabblad [Documentlijst] om de documenten weer te geven die u hebt toegevoegd in stappen 1 - 4. U kunt documenten verwijderen door deze te selecteren in de lijst en op [Verwijderen uit lijst] te klikken.
Klik op het tabblad [Afdrukinstellingen] om een scherm weer te geven voor het opgeven van afdrukinstellingen zoals het aantal exemplaren of enkelzijdig of dubbelzijdig afdrukken. De instellingen in dit scherm worden voor de volledige afdruktaak gebruikt.
Klik voor meer informatie op [Help] in Canon PageComposer.
 [Details]
Hiermee geeft u het scherm met afdrukinstellingen van het printerstuurprogramma weer. Er zijn minder instellingen beschikbaar dan bij gewoon afdrukken.
8
Selecteer in de lijst [Document Name] (Documentnaam) de gecombineerde afdruktaak die u wilt afdrukken en klik op .
Het afdrukken wordt gestart.
Raadpleeg Afdrukken annuleren voor instructies voor het annuleren van het afdrukken.
0SJY-04S