Documenten rechtstreeks vanaf het apparaat verzenden als e-mailberichten

U kunt meerdere bestemmingen opgeven, waaronder Cc- of Bcc-bestemmingen, net als bij het versturen van e-mails met een e-mailprogramma.
1
Plaats één of meer documenten. Documenten plaatsen
2
Tik op <Scannen>.
3
Tik op <E-mail>.
4
Voer de bestemming in met de numerieke toetsen en tik op <Toepassen>.
Tik op <A/a/12> om de gewenste invoermodus te selecteren.
Als u een verkeerd teken invoert, drukt u op . (Druk eenmaal op de toets om het laatst ingevoerde teken te wissen. Houd de toets langer ingedrukt om alle ingevoerde tekens te wissen.)
Als u wilt weten hoe u bestemmingen eenvoudiger kunt invoeren met andere methoden, zoals het adresboek, raadpleegt u Bestemmingen opgeven (E-mail/Gedeelde map/Bestandsserver).
5
Geef indien nodig meerdere bestemmingen op, zoals Cc- en Bcc-bestemmingen.
U voegt als volgt een bestemming toe: tik op <Bestemming>  tik op het type bestemming.
Gebruik het adresboek of een LDAP-server voor <Aan>-bestemmingen. Als u bestemmingen voor <Cc> en <Bcc> wilt opgeven, moet u het adresboek en codes voor verkort kiezen gebruiken.
6
Geef de gewenste scaninstellingen op.
Gedetailleerde instellingen opgeven
De eerste naam van een gescand document wordt automatisch toegewezen op basis van de volgende indeling: nummer voor communicatiebeheer (vier cijfers)_datum en tijdstip van verzenden_documentnummer (drie cijfers).bestandsnaamextensie.
Voorbeeld van bestandsnamen: Als een document van één pagina wordt geconverteerd naar een PDF-bestand en verzonden op 17.10.2014 om 19:00:05 uur.
0045_141017190005_001.pdf
U kunt niet zelf bestandsnamen opgeven.
7
Geef het onderwerp, de tekst, het antwoordadres en de prioriteit van de e-mail op.
De prioriteit is standaard op "Standaard" ingesteld.
Er wordt standaard geen onderwerp of berichttekst ingevoerd. Typ desgewenst zelf de tekst van het e-mailbericht. Als u geen tekst invoert, worden alleen de gescande documenten verstuurd.
Er wordt standaard ook geen antwoordadres ingevoerd. Als u de ontvanger op de hoogte wilt stellen van het antwoordadres, kiest u een adres dat is opgeslagen in het adresboek. Als er geen bestemming is opgeslagen in het adresboek, raadpleegt u Opslaan in het adresboek.
Een onderwerp/berichttekst opgeven
Het antwoordadres opgeven
Prioriteit instellen
8
Druk op  om het verzenden te starten.
Het scannen wordt gestart.
Als u het verzenden wilt annuleren, drukt u op   <Ja>.
Als u in stap 1 documenten in de documentinvoer plaatst
De e-mail wordt verzonden zodra het scannen is voltooid.
Als u in stap 1 documenten op de glasplaat legt
Als u altijd dezelfde scaninstellingen wilt gebruiken:
Als u de naam van de afzender van de e-mail wilt opgeven:
0SJY-05H