Het logboek voor verzonden documenten controleren (E-mail/Gedeelde map/Bestandsserver)

De logboeken voor verzonden e-mails of documenten die naar gedeelde mappen of bestandsservers zijn gescand, kunt u controleren in een lijst.
Als <Weergave opdrachtlog> is ingesteld op <Uit>, kunt u de logboeken voor verzonden documenten niet raadplegen.
1
Druk op .
2
Tik op <TX-opdracht>.
3
Tik op <Opdrachtlog>.
U ziet een lijst met de documenten die zijn verzonden.
4
Tik op het document waarvoor u gedetailleerde informatie wilt controleren.
5
Controleer de details van het geselecteerde document.
0SJY-06F