Instellingen Systeembeheer

 
Alle instellingen voor systeembeheerinstellingen worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().
Sterretjes (*)
Opties gemarkeerd met "*1" hebben per land of regio afwijkende standaardinstellingen.
Opties gemarkeerd met "*2" kunnen niet via de UI op afstand worden geïmporteerd of geëxporteerd.

Netwerkinstellingen

Zie Netwerkinstellingen.

Instellingen Systeembeheerderinformatie

Geef de id of pincode uitsluitend in voor beheerders die toegangsmachtigingen hebben voor <Netwerkinstellingen> en <Instellingen Systeembeheer>. Id is <Systeembeheerder-ID> en pincode is <Pincode systeembeheerder>. U kunt ook de naam van een beheerder registreren. De systeembeheerders-id instellen
Systeembeheerder-ID en pincode
Typ maximaal zeven cijfers voor de id en pincode voor de systeembeheerder.
Systeembeheerder-ID
Pincode systeembeheerder
Naam systeembeheerder
Gebruik maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam van de beheerder.

Instellingen Apparaatinformatie

Typ maximaal 32 alfanumerieke tekens voor de naam en de installatielocatie om de machine te identificeren.
Apparaatnaam
Locatie

Afdelings-ID-beheer Aan/Uit

Kies deze optie om in te stellen of u Afdelings-ID beheer wilt gebruiken, een functie waarmee u id's kunt gebruiken als gebruikersaccounts om toegangsbevoegdheden op te geven en informatie te registreren over het gebruik van de machine. Afdeling-ID beheer configureren
Uit
Aan

Beveiligingsinstellingen

Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor gecodeerde communicatie via TLS of IPSec, evenals instellingen voor het filteren van gegevenspakketten op IP-adres of MAC-adres.
Gebruik TLS
Kies deze optie om aan te geven of u TLS-gecodeerde communicatie wilt gebruiken. Met TLS gecodeerde communicatie inschakelen voor de UI op afstand
Uit
Aan
Gebruik IPSec
Kies deze optie om aan te geven of u gecodeerde communicatie wilt gebruiken door een VPN (Virtual Private Network) tot stand te brengen via IPSec. IPSec-instellingen configureren
Uit
Aan
IPv4-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv4-adressen. IP-adressen opgeven voor firewallregels
Uitfilter
Uit
Aan
 
Infilter
Uit
Aan
IPv6-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden naar of ontvangen van apparaten met opgegeven IPv6-adressen. IP-adressen opgeven voor firewallregels
Uitfilter
Uit
Aan
 
Infilter
Uit
Aan
MAC-adresfilter
Selecteer deze optie om instellingen in of uit te schakelen voor het filteren van pakketten die zijn verzonden naar of ontvangen van apparaten met opgegeven MAC-adressen. MAC-adressen opgeven voor firewallregels
Uitfilter
Uit
Aan
 
Infilter
Uit
Aan

Instellingen Communicatiebeheer

Hiermee kunt u instellingen opgeven voor het verzenden of ontvangen van faxen.
Faxinstellingen
Geef instellingen op voor de snelheid waarmee de communicatie moet worden gestart, evenals instellingen voor de R-toets.
TX startsnelheid
Kies deze optie om de snelheid te wijzigen waarmee de communicatie wordt gestart. Pas deze snelheid aan wanneer het lang duurt voordat een fax kan worden verzonden als gevolg van een slechte telefoonlijnverbinding.
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
RX startsnelheid
Kies deze optie om de snelheid te wijzigen waarmee de communicatie wordt gestart. Pas deze snelheid aan wanneer het lang duurt voordat een fax kan worden ontvangen als gevolg van een slechte telefoonlijnverbinding.
33600 bps
14400 bps
9600 bps
7200 bps
4800 bps
2400 bps
R-toets instelling
Als het apparaat via een telefooncentrale met het netwerk is verbonden, moet de toegangsmethode worden ingesteld. U kunt het type telefooncentrale instellen op <Prefix> of <Verbreken>. Als u het nummer voor het kiezen van een buitenlijn toewijst aan de R-toets, kunt u eenvoudig een buitenlijn kiezen.
PSTN
 
PBX
Prefix
Verbreken*1
TX-document archiveren *2
Geef op of u een ontvangen fax wilt verzenden als Verzonden document opslaan. U kunt een bestemming voor Verzonden document opslaan kiezen in het adresboek.
Uit
 
Aan
Instellingen geheugenslot
Kies deze optie om in te stellen dat ontvangen faxen worden opgeslagen in plaats van ze direct af te drukken. Opgeslagen faxdocumenten kunt u later afdrukken door de instelling te wijzigen in <Uit>. Ontvangen faxen in het geheugen opslaan (ontvangst in geheugen)
Uit
 
Aan
Pincode geheugenslot
Overzicht afdrukken
Uit
Aan
Geheugenslottijd
Uit
Aan
Starttijd geheugenslot
Eindtijd geheugenslot

Selecteer land/regio *1*2

Geef het land of de regio op waarin de machine wordt gebruikt. De standaardinstelling kan verschillen, aangezien deze wordt bepaald op het moment dat de machine de eerste keer wordt ingeschakeld.
Oostenrijk (AT)
Wit-Rusland (BY)
België (BE)
Tsjechië (CZ)
Denemarken (DK)
Egypte (EG)
Finland (FI)
Frankrijk (FR)
Duitsland (DE)
Griekenland (GR)
Hongarije (HU)
Ierland (IE)
Italië (IT)
Jordanië (JO)
Luxemburg (LU)
 
Nederland (NL)
Noorwegen (NO)
Polen (PL)
Portugal (PT)
Rusland (RU)
Saudi-Arabië (SA)
Slovenië (SI)
Zuid-Afrika (ZA)
Spanje (ES)
Zweden (SE)
Zwitserland (CH)
Oekraïne (UA)
Groot-Brittannië (GB)
Overige

Instellingen voor doorsturen  *2

Kies deze optie om in te stellen dat alle ontvangen faxen worden doorgestuurd naar een bepaalde bestemming. In plaats van een faxnummer kunt u ook een e-mailadres of een gedeelde map op een computer opgeven als de doorstuurbestemming. Alle ontvangen documenten automatisch doorsturen
Uit
Aan

Opslaan/afdr. bij doorzenden

Als <Instellingen voor doorsturen> is ingesteld op <Aan>, geeft u de instellingen op voor het afdrukken of opslaan van doorgestuurde faxen in het geheugen.
Afbeeldingen afdrukken
Geef aan of u doorgestuurde faxen wilt afdrukken. U kunt instellen dat de machine doorgestuurde documenten alleen afdrukt als er een fout optreedt. Doorgestuurde documenten afdrukken
Uit
Aan
Alleen bij fout
Afbeeld. in geheugen opslaan
Selecteer deze optie om in te stellen of faxen in het geheugen moeten worden opgeslagen als het doorsturen ervan is mislukt. U kunt de documenten dan later opnieuw verzenden of afdrukken. Documenten afdrukken, opnieuw verzenden of verwijderen waarvan het doorsturen is mislukt
Uit
Alleen bij fout

Instellingen externe UI *2

Geef aan of u gebruik wilt maken van de UI op afstand, een functie waarmee u via een browser instellingen kunt opgeven voor de machine. De UI op afstand uitschakelen
Externe UI gebruiken
Uit
Aan

Beperk TX-functie

Hiermee kunt u beperkingen opgeven ten aanzien van het faxen of mailen naar geselecteerde bestemmingen.
Pincode adresboek
Kies deze optie om een pincode in te stellen die moet worden ingevoerd om nieuwe vermeldingen toe te voegen aan het adresboek of om bestaande vermeldingen te wijzigen. Een pincode instellen voor het adresboek
Beperk nieuwe bestemmingen
Geef aan of de faxnummers en e-mailadressen die kunnen worden opgegeven als bestemmingen alleen afkomstig mogen zijn uit het adresboek. Beperkingen instellen voor beschikbare bestemmingen
Uit
Aan
Toestaan faxstuurprogramma TX
Hiermee kunt u het faxen vanaf een computer in- of uitschakelen. Faxen via de pc uitschakelen
Uit
Aan
Beperk opnieuw verz. vanuit log
Geef aan of het is toegestaan een bestemming te selecteren uit de logboeken met verzonden taken. Eerder gebruikte bestemmingen blokkeren
Uit
Aan
Bevestig ingevoerd faxnummer
U kunt instellen dat een faxnummer dat is ingevoerd met de numerieke toetsen ter bevestiging nogmaals moet worden ingevoerd. Scherm weergeven voor het bevestigen van faxnummers
Uit
Aan
Bevestiging TX-kiescode
Kies deze optie om in te stellen of de gegevens van een ingevoerde code voor verkort kiezen moeten worden weergegeven als deze wordt geselecteerd als een bestemming. Bestemmingen in het adresboek weergeven
Uit
Aan
Beperk groepsverzending
Kies deze optie om groepsverzending al dan niet toe te staan. Dit is een functie waarmee u achter elkaar faxen naar verschillende bestemmingen kunt sturen. Groepsverzending blokkeren
Uit
Bevestig groepsverzending
Weiger groepsverzending

Weergave opdrachtlog

Geef aan of u de logboeken met informatie over kopieer-, afdruk-, fax- en scantaken wilt weergeven op het display van de machine en in het communicatiebeheerrapport.
Uit
Aan

Gebruik als USB-apparaat

Hiermee kunt u de USB-poort in- of uitschakelen waarmee de machine kan worden verbonden met een computer. Beperkingen instellen voor de USB-verbinding met een computer
Uit
Aan

Opslaan in USB-geheugen

Geef aan of gescande documenten, adresboekgegevens en instellingen die met <Exporteren> in <Instellingen import./export.> zijn geëxporteerd, op een USB-geheugenapparaat mogen worden opgeslagen. Beperkingen instellen voor het scannen naar USB
Uit
Aan

Geheugenmedia afdruk Aan/Uit

Geef aan of gegevens mogen worden afgedrukt die zijn opgeslagen op een USB-geheugenapparaat dat is aangesloten op de machine. Beperkingen instellen voor het afdrukken via USB
Uit
Aan

Canon Mobile Scanning inschakelen

Geef aan of vanaf een mobiel apparaat mag worden gescand met de Canon-toepassing voor mobiel scannen.
Uit
Aan

Instellingen Google Cloudpr. *2

Hiermee kunt u de functie Google Cloudprinter in- of uitschakelen. Google Cloud Print gebruiken
Google Cloudprinter inschakelen
Uit
Aan
Registratiestatus Google Cloudprinter

Instellingen import./export.*2

Instellingen en adresboekgegevens importeren of exporteren. Als u <Importeren> opgeeft, worden instellingen en adresboekgegevens die in een USB-geheugen zijn opgeslagen, geïmporteerd. Als u <Exporteren> opgeeft, worden instellingen en adresboekgegevens geëxporteerd naar een USB-geheugen.
Importeren
Exporteren
Als <Opslaan in USB-geheugen> op <Uit> is ingesteld, kunnen geen adresboekgegevens en instellingen worden geëxporteerd.

Instellingen beveiligde afdruk

Schakel beveiligd afdrukken in of uit. Documenten beveiligd afdrukken
Uit
 
Aan
Wistijd beveiligde afdruk
10 t/m 30 t/m 240 (min.)

PDL-selectie (Plug and Play)

Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is met die taal wanneer de machine via Plug and Play wordt aangesloten op een computer. Installatiehandleiding MF-stuurprogramma
Netwerk
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is met die taal wanneer de machine wordt gedetecteerd via het netwerk.
Fax
UFR II
UFR II (XPS)
USB
Selecteer een paginabeschrijvingstaal (PDL), zodat de machine wordt gedetecteerd als een printer die compatibel is met die taal wanneer de machine via USB wordt aangesloten op een computer.
UFR II
UFR II (XPS)

Registreer licentie *2

Voer een licentiesleutel in voor het activeren van optiefuncties.

Update firmware *2

Bepaal aan de hand van de omgeving waarin de machine wordt gebruikt hoe u de update van de firmware wilt installeren.
<Via pc>
Selecteer deze optie om de firmware-update op de website van Canon zelf handmatig te installeren. Raadpleeg de handleiding op de website voor installatie-instructies. 
<Via internet>
Selecteer deze optie om de firmware-update automatisch te installeren zonder een computer te gebruiken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren. De machine moet verbinding hebben met internet voor deze procedure.
Via pc
Via internet

Sleutel en certificaat initialiseren *2

Selecteer deze optie om de standaardinstellingen te herstellen voor [Instellingen sleutel en certificaat] en [Instellingen CA-certificaat]. Sleutels en certificaten initialiseren

Adresboek initialiseren *2

Selecteer deze optie om de standaardwaarden van het adresboek te herstellen. Het adresboek initialiseren

Menu initialiseren *2

Selecteer deze optie om voor de onderstaande instellingen de standaardwaarden te herstellen. U kunt alle instellingen in één keer herstellen of alleen bepaalde instellingen. Menu initialiseren
Voorkeuren
Tijdklokinstellingen
Algemene instellingen
Kopieerinstellingen
Faxinstellingen
Scaninstellingen
Afdrukinstellingen geheugenmedia
Printerinstellingen
Instellingen Systeembeheer
Alles initialiseren
Instellingen Systeembeheer
Selecteer deze optie om de standaardwaarden voor systeembeheer te herstellen. U kunt alle systeembeheerinstellingen in één keer herstellen. Instellingen voor systeembeheer initialiseren
Netwerkinstellingen
Instellingen Systeembeheerderinformatie
Instellingen Apparaatinformatie
Afdelings-ID-beheer Aan/Uit
Instellingen beveiliging/externe UI
Instellingen Communicatiebeheer
Instellingen voor doorsturen
Opslaan/afdrukken bij doorzenden
Beperk TX-functie
 
Registreer LDAP-server
Authenticatie-instellingen voor verzendfunctie
Weergave opdrachtlog
Gebruik als USB-apparaat
Opslaan in USB-geheugen
Geheugenmedia afdruk Aan/Uit
Canon Mobile Scanning inschakelen
Instellingen Google Cloudprinter
Instellingen beveiligde afdruk
PDL-selectie (Plug and Play)
Alles initialiseren
0SJY-09X