Een printserver instellen

Het installeren van een printserver (afdrukserver) betekent dat u de computer kunt ontlasten die u gebruikt om af te drukken. Een ander voordeel is dat de computers de MF-stuurprogramma's via het netwerk kunnen installeren en dat u dit dus niet per computer hoeft te doen vanaf de dvd-rom. Als u een computer in het netwerk wilt instellen als een printserver, moet u de instellingen voor het delen van de printer configureren.
Om de onderstaande procedure uit te voeren, moet u zich bij de computer aanmelden met een administratoraccount.
Afhankelijk van het besturingssysteem en de bitarchitectuur (32-bits of 64-bits) van de printserver en de clientcomputers, is het misschien niet mogelijk stuurprogramma's via het netwerk te installeren.
Overleg met uw netwerkbeheerder als u een printserver wilt implementeren in een domeinomgeving.
Afdeling ID beheer gebruiken met een printserver
In dat geval moet u Canon Driver Information Assist Service toevoegen tijdens de installatie van het printerstuurprogramma.
1
Open de printermap. De printermap weergeven
2
Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op [Printer Properties] (Eigenschappen van printer) (of [Properties] (Eigenschappen)).
3
Open het tabblad [Sharing] (Delen), selecteer [Share this printer] (Deze printer delen) en voer de share-naam van de machine in.

Als [Change sharing options] (Opties voor delen wijzigen) wordt weergegeven
Klik op [Change sharing options] (Opties voor delen wijzigen). Als het dialoogvenster [User Account Control] (Gebruikersaccountbeheer) verschijnt, klikt u op [Yes] (Ja) (of [Continue] (Doorgaan)).
4
Installeer eventueel aanvullende stuurprogramma's.
Deze bewerking is noodzakelijk als u via de printserver MF-stuurprogramma's wilt installeren op computers met een andere bitarchitectuur.
5
Klik op [OK].

MF-stuurprogramma's via de printserver installeren op een computer

0SJY-070