E-mailinstellingen configureren

Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde e-mailinstellingen te configureren. Neem voor meer informatie over de vereiste instellingen contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen] [E-mailinstellingen].
4
Klik op [Bewerken...].
5
Geef de vereiste instellingen op.
[SMTP-serveradres]
Gebruik maximaal 48 tekens voor de naam/het adres van de SMTP-server.
[E-mailadres]
Gebruik maximaal 120 tekens voor het e-mailadres dat u wilt gebruiken voor het apparaat.
POP voor SMTP instellen en communicatie met de POP-server coderen
De verificatiemethode POP voor SMTP zorgt ervoor dat onbevoegde gebruikers geen toegang hebben tot e-mail door gebruikersverificatie uit te voeren op de POP-server. De communicatie met de POP-server kan worden gecodeerd (versleuteld) als deze ondersteuning biedt voor TLS.
[Gebruik POP-authenticatie voor verzending]
Als u verificatie wilt inschakelen op de POP3-server, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 64 tekens in het vak [Gebruikersnaam].
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt opgeven of wijzigen, typt u maximaal 32 tekens in het vak [Wachtwoord].
[POP-server]
Typ maximaal 48 tekens voor de naam/het adres van de POP3-server.
[Gebruik TLS]
Schakel het selectievakje in om alle communicatie met de POP3-server te coderen met behulp van TLS. Schakel het selectievakje [Certificaat bevestigen] of [Voeg CN toe aan verificatie-items] in, afhankelijk van uw behoeften.
[Gebruik APOP-authenticatie]
Schakel het selectievakje in om het wachtwoord tijdens het verificatieproces te coderen met APOP.
[Postbus wissen]
Als er een transmissiefout optreedt, kan er een foutmelding worden verstuurd naar het adres dat is opgegeven bij [E-mailadres]. Afhankelijk van de e-mailservice die u gebruikt, kan uw postbus op een gegeven moment overvol raken als u deze foutmeldingen niet verwijdert. Schakel het selectievakje in om de postbus te wissen.

Als u het selectievakje [Postbus wissen] inschakelt
Alle e-mails in het Postvak IN op de server worden verwijderd wanneer u op [OK] klikt in stap 6. Als er een e-mailadres voor alledaags gebruik is opgegeven in [E-mailadres], moet u voorzichtig te werk gaan en ongelezen e-mails niet verwijderen. Dit gebeurt minder snel als u voor de machine een afzonderlijke e-mailaccount gebruikt.
SMTP-verificatie of gecodeerde communicatie met de SMTP-server instellen
Bij SMTP-verificatie (SMTP AUTH) worden gebruikers aan de hand van een gebruikersnaam en wachtwoord geverifieerd voor het verzenden van e-mails. De communicatie met de SMTP-server kan worden gecodeerd (versleuteld) als deze ondersteuning biedt voor TLS.
[Gebruik SMTP-authenticatie (SMTP AUTH)]
Als u verificatie wilt inschakelen op de SMTP-server, schakelt u het selectievakje in en typt u maximaal 64 tekens in het vak [Gebruikersnaam].
[Wachtwoord instellen/wijzigen]
Als u het wachtwoord wilt opgeven of wijzigen, typt u maximaal 32 tekens in het vak [Wachtwoord].
[Gebruik TLS]
Schakel het selectievakje in om alle communicatie met de SMTP-server te coderen met behulp van TLS. Schakel het selectievakje [Bevestig certificaat voor SMTP-verzending] of [Voeg CN toe aan verificatie-items] in, afhankelijk van uw behoeften.
6
Klik op [OK].
7
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
Afhankelijk van het netwerk dat u gebruikt, moet u mogelijk de instelling van de SMTP- of POP3-poort wijzigen (Poortnummers wijzigen). Neem voor meer informatie contact op met uw internetprovider of de netwerkbeheerder.
0SJY-073