WINS configureren

WINS (Windows Internet Name Service) is een service voor naamomzetting waarmee een NetBIOS-naam (de naam van een computer of printer in een SMB-netwerk) wordt gekoppeld aan een IP-adres. U moet de WINS-server opgeven om WINS in te schakelen.
Als u instellingen voor de WINS-server wilt opgeven, moeten de NetBIOS-naam en de werkgroepnaam zijn ingesteld. SMB configureren
Deze functie is niet beschikbaar in een IPv6-netwerk.
1
Start de UI op afstand en meld u in de systeembeheerdersmodus aan. De UI op afstand starten
2
Klik op [Instellingen/registratie].
3
Klik op [Netwerkinstellingen] [TCP/IP-instellingen].
4
Klik op [Bewerken...] in [WINS-instellingen].
5
Schakel het selectievakje [WINS-resolutie] in, geef de vereiste instellingen op en klik op [OK].
[WINS-resolutie]
Schakel dit selectievakje in als u WINS wilt gebruiken voor naamomzetting. Als u WINS niet gebruikt, schakelt u het selectievakje uit.
[WINS-serveradres]
Voer het IP-adres van de WINS-server in.
Als het IP-adres van de WINS-server wordt verkregen van een DHCP-server, heeft het verkregen IP-adres prioriteit boven het IP-adres dat is ingevoerd in het vak [WINS-serveradres].
[Bereik-ID]
Als het netwerk is onderverdeeld in groepen met bereik-id's (id's voor groepen apparaten in het netwerk), typt u maximaal 63 alfanumerieke tekens voor de bereik-id. Laat het tekstvak leeg als er geen bereik-id is ingesteld voor uw computer.
6
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
De WINS-instellingen zijn ook bereikbaar via <Menu>. WINS-instellingen
0SJY-07F