Netwerkinstellingen

 
Alle instellingen voor het netwerk worden kort toegelicht. Standaardinstellingen worden aangegeven met een dolksymbool ().

TCP/IP-instellingen

Hiermee kunt u instellingen opgeven om de machine te gebruiken in een TCP/IP-netwerk, zoals instellingen voor het IP-adres.
IPv4-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv4-netwerk.
Instellingen IP-adres
Configureer het IP-adres dat wordt gebruikt voor het identificeren van apparaten, zoals computers en printers, in een TCP/IP-netwerk. IPv4-adres instellen
Automatisch verkrijgen
Selecteer protocol
Uit
DHCP
Auto IP
Uit
Aan
 
Handmatig verkrijgen
IP-adres: 0.0.0.0
Subnetmasker: 0.0.0.0
Gatewayadres: 0.0.0.0
 
Controleer instellingen
Automatisch verkrijgen
IP-adres
Subnetmasker
Gatewayadres
PING-opdracht
Selecteer deze optie om te controleren of de machine via een netwerk is verbonden met een computer. De netwerkverbinding testen
DNS-instellingen
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren
DNS-serverinstellingen
Primaire DNS-server: 0.0.0.0
Secundaire DNS-server: 0.0.0.0
 
Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam
Hostnaam
Domeinnaam
 
Instellingen DNS Dynamic Update
Uit
Aan
DNS dynamisch update-interval
0 t/m 24 t/m 48 (uur)
mDNS-instellingen
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers. DNS configureren
Uit
 
Aan
mDNS-naam
Instellingen DHCP-opties
Geef aan of u de hostnaam automatisch wilt verkrijgen en of de gegevens dynamisch moeten worden bijgewerkt als DHCP is ingeschakeld. DNS configureren
Hostnaam verkrijgen
Uit
Aan
 
DNS Dynamic Update
Uit
Aan
IPv6-instellingen
Geef instellingen op om de machine te gebruiken in een IPv6-netwerk.
Gebruik IPv6
Hiermee kunt u IPv6 in- of uitschakelen op het apparaat. U kunt met deze optie ook de huidige instellingen bekijken. IPv6-adres instellen
Uit
 
Aan
 
Controleer instellingen
Link-Local-adres
Prefixlengte
Instellingen stateless adres
Kies deze instelling om het werken met stateless adressen in of uit te schakelen. IPv6-adres instellen
Uit
 
Aan
 
Controleer instellingen
Stateless adres
Prefixlengte
Gebruik DHCPv6
Hiermee kunt u het stateful adres in- of uitschakelen dat wordt verkregen via DHCPv6. IPv6-adres instellen
Uit
 
Aan
 
Controleer instellingen
Stateful adres
Prefixlengte
DNS-instellingen
Kies deze optie om instellingen op te geven voor DNS (Domain Name System), een mechanisme voor het omzetten van hostnamen in IP-adressen. DNS configureren
Instellingen DNS-hostnaam/domeinnaam
Gebr. IPv4-host/domein
Uit
Hostnaam
Domeinnaam
Aan
 
Instellingen DNS Dynamic Update
Uit
Aan
Registreer handmatig adres
Uit
Aan
Registreer stateful adres
Uit
Aan
Registreer stateless adres
Uit
Aan
DNS dynamisch update-interval
0 t/m 24 t/m 48 (uur)
mDNS-instellingen
Hier kunt u instellingen opgeven om DNS-functies te gebruiken zonder DNS-servers. DNS configureren
Uit
 
Aan
Gebr. zelfde mDNS-naam als IPv4
Uit
mDNS-naam
Aan
WINS-instellingen
Hiermee kunt u instellingen opgeven voor WINS (Windows Internet Name Service), het protocol dat in een netwerkomgeving met zowel NetBIOS als TCP/IP een NetBIOS-naam levert voor de omzetting naar een IP-adres. WINS configureren
WINS-resolutie
Uit
Aan
WINS-serveradres: 0.0.0.0
 
Bereik-ID
LPD-instellingen
Met deze optie kunt u LPD in- of uitschakelen. LPD is een afdrukprotocol dat op ieder hardwareplatform of in ieder besturingssysteem kan worden gebruikt. U kunt ook opgeven na hoeveel tijd een time-out op het apparaat moet plaatsvinden wanneer gegevens worden ontvangen. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
Instellingen LPD-afdrukken
Uit
Aan
 
RX-time-out
1 t/m 5 t/m 60 (min.)
RAW-instellingen
Schakel RAW, een afdrukprotocol van Windows, in of uit. U kunt ook opgeven na hoeveel tijd een time-out op het apparaat moet plaatsvinden wanneer gegevens worden ontvangen. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
Instellingen RAW-afdrukken
Uit
Aan
 
RX-time-out
1 t/m 5 t/m 60 (min.)
WSD-instellingen
Schakel automatisch bladeren en verkrijgen van informatie voor de printer of scanner in of uit door het WSD-protocol te gebruiken dat beschikbaar is op Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012. Afdrukprotocollen en WSD-functies configureren
Instellingen WSD-afdrukken
Gebruik WSD-afdrukken
Uit
Aan
Gebruik WSD-bladeren
Uit
Aan
 
Instellingen WSD-scannen
Gebruik WSD-scannen
Uit
Aan
Gebruik Scan naar computer
Uit
Aan
 
Gebruik Multicast Discovery
Uit
Aan
FTP PASV-modus gebruiken
Tik op <Aan> als u wilt zorgen dat bestandsoverdracht mogelijk is wanneer via een firewall verbinding wordt gemaakt met internet.
Uit
Aan
Of u de PASV-modus voor FTP gebruikt, hangt af van de netwerkomgeving die u gebruikt en de instellingen van de bestandsserver waarnaar u gegevens verzendt. Raadpleeg de beheerder voor het gebruikte netwerk voordat u de PASV-modus voor FTP opgeeft.
Gebruik HTTP
Hiermee kunt u HTTP in- of uitschakelen. HTTP is een protocol dat vereist is voor communicatie met een computer, bijvoorbeeld wanneer u de UI op afstand gaat gebruiken of gaat afdrukken via WSD. HTTP-communicatie uitschakelen
Uit
Aan
Instellingen poortnummer
Kies deze optie om de standaardpoortnummers voor protocollen te wijzigen voor uw netwerkomgeving. Poortnummers wijzigen
LPD
1 t/m 515 t/m 65535
 
RAW
1 t/m 9100 t/m 65535
 
WSD Multicast Discovery
1 t/m 3702 t/m 65535
 
HTTP
1 t/m 80 t/m 65535
 
Multicast Discovery
1 t/m 427 t/m 65535
 
POP3
1 t/m 110 t/m 65535
 
SMTP
1 t/m 25 t/m 65535
 
FTP
1 t/m 21 t/m 65535
 
SNMP
1 t/m 161 t/m 65535
MTU-grootte
Selecteer de maximumgrootte van pakketten die de machine kan verzenden of ontvangen. De maximale verzendeenheid wijzigen
1300
1400
1500

SNMP-instellingen

Kies deze optie om de instellingen op te geven voor het bewaken en bedienen van de machine vanaf een computer met SNMP-compatibele software. De machine bewaken en bedienen met SNMP
SNMPv1-instellingen
Hiermee kunt u SNMPv1 in- of uitschakelen. Als u SNMPv1 inschakelt, geeft u een communitynaam en toegangsmachtigingen op voor MIB-objecten (Management Information Base).
Uit
Aan
SNMPv3-instellingen
Hiermee kunt u SNMPv3 in- of uitschakelen. Gebruik de UI op afstand om gedetailleerde instellingen op te geven die moeten worden toegepast wanneer SNMPv3 is ingeschakeld.
Uit
Aan
Printerbeheerinformatie verkrijgen van host
Selecteer deze optie om het bewaken van printerbeheerinformatie vanaf een netwerkcomputer met SNMP-compatibele software in of uit te schakelen.
Uit
Aan

Instellingen speciale poort

Hiermee kunt u de speciale poort in- of uitschakelen. De speciale poort wordt gebruikt voor het afdrukken, faxen of scannen en wanneer u instellingen voor het apparaat wilt opvragen of opgeven via het netwerk.
Uit
Aan

Wachttijd voor verbinding

Kies deze optie om de wachttijd in te stellen waarna verbinding wordt gemaakt met het netwerk. Selecteer de tijd afhankelijk van de netwerkomgeving. Een wachttijd instellen voor verbinding met een netwerk
0 t/m 300 (sec.)

Inst. Ethernet-stuurprogramma

Hiermee selecteert u de communicatiemodus van Ethernet (Half duplex/Full duplex) en het type Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T). U kunt met deze optie ook het MAC-adres van het apparaat opvragen.
Automatische detectie
Geef aan of u de communicatiemodus en het type Ethernet automatisch wilt vaststellen of handmatig wilt selecteren. Ethernet-instellingen configureren
Uit
Communicatiemodus
Half-duplex
Full-duplex
Type Ethernet
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
 
Aan
Als u <1000Base-T> wilt opgeven, moet u <Full-fuplex> selecteren bij <Communicatiemodus>.
MAC-adres
Controleer het MAC-adres van het apparaat. Dit is een nummer dat uniek is voor elk communicatieapparaat. Het MAC-adres weergeven

IEEE 802.1X-instellingen

Hiermee kunt u IEEE 802.1X-verificatie in- of uitschakelen. IEEE 802.1X-verificatie configureren
Uit
Aan

Apparaatinstellingenbeheer Aan/Uit

Als u dit op <Aan> instelt, kan het apparaat gegevens zoals het adresboek en instellingen importeren/exporteren met de iW Management Console.
Uit
Aan

Initialiseer Netwerkinstellingen

Selecteer deze optie om de standaardwaarden van de netwerkinstellingen te herstellen. Instellingen Systeembeheer
0SJY-09E