Gebruik van de FTP PASV-modus configureren

Als u wilt zorgen dat bestandsoverdracht mogelijk is wanneer via een firewall verbinding wordt gemaakt met internet, wijzigt u de instellingen voor de FTP PASV-modus.
Of u de PASV-modus voor FTP gebruikt, hangt af van de netwerkomgeving die u gebruikt en de instellingen van de bestandsserver waarnaar u gegevens verzendt. Raadpleeg de beheerder voor het gebruikte netwerk voordat u de PASV-modus voor FTP opgeeft.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Netwerkinstellingen>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <TCP/IP-instellingen>  <FTP PASV-modus gebruiken>.
4
Tik op <Aan>.
0SJY-07L