Aanmelden bij de machine

Wanneer Afdeling ID beheer is ingeschakeld, moet u zich aanmelden om het apparaat te kunnen gebruiken. Als het aanmeldingsscherm wordt weergegeven, volgt u de onderstaande procedure om de ID en pincode van uw afdeling in te voeren. Aanmelden is ook verplicht als u de ID van een systeembeheerder wilt gebruiken.
LDAP-serververificatie opgeven
Wanneer u op <Fax> of <Scannen> tikt, ziet u een aanmeldingsscherm voordat het gewenste scherm wordt geopend. Voer de juiste gebruikersnaam, het juiste wachtwoord en de juiste servernaam in om de gewenste functies beschikbaar te maken. LDAP-serververificatie opgeven (E-mail/Gedeelde map/Bestandsserver)
Gebruik van een controlekaart
Het bericht <Plaats de kaart.> wordt op het display weergegeven. Plaats de controlekaart in de Copy Card Reader. Copy Card Reader-F1
1
Voer een ID in.
1
Tik op <Afdelings-ID> (of <Systeembeheerder-ID>).
2
Voer met de numerieke toetsen een pincode in van maximaal zeven cijfers en tik op <Toepassen>.
Als er geen pincode is geregistreerd, gaat u verder met stap 3.
2
Voer de pincode in.
1
Tik op <Pincode>.
2
Voer met de numerieke toetsen een pincode in van maximaal zeven cijfers en tik op <Toepassen>.
3
Druk op .
Het aanmeldingsscherm verandert in het startscherm.
Als u klaar bent, drukt u nogmaals op  om het aanmeldingsscherm weer te geven.
0SJY-00R