De UI op afstand uitschakelen

De UI op afstand is handig omdat u dan instellingen voor de machine kunt opgeven via een webbrowser op een computer. U kunt de UI op afstand alleen gebruiken als de machine via het netwerk is verbonden met een computer. Als de machine via USB met een computer is verbonden, of als u de UI op afstand niet nodig hebt, kunt u de interface uitschakelen om het risico te verkleinen dat de machine door kwaadwillende gebruikers op afstand wordt bediend via het netwerk.
1
Tik op <Menu>.
2
Tik op <Instellingen Systeembeheer>.
Als het aanmeldingsscherm verschijnt, gebruikt u de numerieke toetsen om de juiste combinatie van ID en pincode in te voeren. Druk vervolgens op . Aanmelden bij de machine
3
Tik op <Externe UI gebruiken>.
4
Tik op <Uit>.
 <Uit>
Selecteer deze optie om de UI op afstand uit te schakelen.
 <Aan>
Selecteer deze optie om de UI op afstand in te schakelen.
5
Start de machine opnieuw op.
Zet de machine uit, wacht minimaal 10 seconden en zet de machine weer aan.
0SJY-08K