Schermen van de UI op afstand

In dit gedeelte worden de belangrijkste schermen van de UI op afstand beschreven.

Portaalpagina (hoofdpagina)

[Afmelden]

Hiermee meldt u zich af bij de UI op afstand. UI staat trouwens voor User Interface, ofwel gebruikersinterface in het Nederlands. De aanmeldingspagina wordt vervolgens weergegeven.

[E-mail naar systeembeheerder]

Hiermee opent u een venster waarmee u een e-mail kunt opstellen voor de systeembeheerder die is opgegeven bij [Systeembeheerderinformatie] onder [Systeembeheer].

Pictogram Vernieuwen

Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.

Basisgegevens over het apparaat

Hier ziet u de huidige status van de machine en foutgegevens. Als er een fout is opgetreden, wordt er een koppeling weergegeven naar de pagina Foutgegevens.

Informatie over verbruikseenheden

Hier ziet u informatie over het papier en de resterende hoeveelheid toner.

Status van container met afvaltoner

Hier wordt de status van de container met afvaltoner weergegeven.

Ondersteuningskoppeling

Hier ziet u de koppeling voor ondersteuning die is opgegeven bij [Apparaatinformatie] onder [Systeembeheer].

[Statusmonitor/annuleren]

Hiermee geeft u de status weer van de huidige afdruktaken en de geschiedenis van afdruktaken en kopieertaken, en van verzonden en ontvangen documenten. U kunt ook de status van de machine controleren.

[Instellingen/registratie]

Geeft de pagina [Instellingen/registratie] weer. Wanneer u zich hebt aangemeld in de systeembeheerdersmodus, kunt u de instellingen van de opties wijzigen en de geregistreerde gegevens opslaan/laden. Menuopties instellen via de UI op afstand

[Adresboek]

Hiermee geeft u de codes voor verkort kiezen en de favorietenlijst weer die in het adresboek zijn geregistreerd. U kunt het adresboek ook opslaan of wijzigen als u zich hebt aangemeld in de systeembeheerdersmodus. Adresboek wijzigen via de UI op afstand 

Pagina [Statusmonitor/annuleren]

[Naar portal]

Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).

Menu

Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina. Documenten beheren en de status van de machine controleren

Navigatiepad

De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina wordt weergegeven.

Pictogram Vernieuwen

Hiermee vernieuwt u de weergegeven pagina.

Pictogram Boven

Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.

Pagina [Instellingen/registratie]

[Naar portal]

Keert terug naar de portaalpagina (hoofdpagina).

Menu

Klik op een item en de inhoud wordt weergegeven op de rechterpagina. Menuopties instellen via de UI op afstand

Navigatiepad

De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina wordt weergegeven.

Pictogram Boven

Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Systeembeheer instellingen
U kunt alleen [Instellingen Systeembeheer] opgeven als u bent aangemeld in de systeembeheerdersmodus.
Als u zich hebt aangemeld in de eindgebruikersmodus, wordt alleen de optie [Systeembeheer] weergegeven.

Pagina [Adresboek]

[Naar portal]

Geeft de portaalpagina (hoofdpagina) weer.

[Favorieten]

Hiermee geeft u de favorietenlijst weer. Opslaan in het adresboek

[Kiescode]

Hiermee geeft u de lijst met codes voor verkort kiezen weer. Opslaan in het adresboek

Navigatiepad

De reeks van pagina's die u hebt geopend om bij de huidige pagina te komen. U kunt hier zien welke pagina wordt weergegeven.

Pictogram Boven

Hiermee verplaatst u het schuifvak naar het begin van de pagina als u naar beneden hebt gebladerd.
Het adresboek opslaan/bewerken
U kunt het adresboek opslaan of wijzigen als u zich hebt aangemeld in de systeembeheerdersmodus.
0SJY-094