Part frontal

Safata de sortida

El paper imprès surt per la safata de sortida.

Port USB (per a la connexió d'un dispositiu USB)

Utilitzeu aquest port per connectar un dispositiu de memòria o un teclat USB d'un tercer. La connexió d'un dispositiu de memòria USB us permet imprimir dades des d'aquest dispositiu.
Impressió des d'un dispositiu de memòria USB (Impressió des d'un dispositiu de memòria)

Aturador del paper

Obriu l'aturador del paper quan vulgueu evitar que el paper caigui de la safata de sortida.

Agafadors

En moure l'equip, sosteniu-lo pels agafadors. Reubicació de l'equip

Interruptor d'alimentació

Permet engegar o apagar l'interruptor d'alimentació. Per reiniciar l'equip, apagueu-lo, espereu 10 segons com a mínim i torneu a engegar-lo.

Tapa davantera

Obriu la tapa frontal quan substituïu cartutxos de tòner.
Procediment per substituir el cartutx de tòner

Calaix de paper

Carregueu el tipus de paper que utilitzeu normalment al calaix de paper. Càrrega de paper al calaix

Safata multiús / ranura d'alimentació manual

Carregueu paper a la safata multiús quan vulgueu fer servir temporalment un tipus de paper diferent del que hi ha al calaix de paper. Càrrega de paper a la safata multiús
A la Guia de l'usuari, si no cal distingir la "ranura d'alimentació manual" de la "safata multiús", s'hi fa referència col·lectivament com a "safata multiús".

Ranures de ventilació

L'aire que hi ha a l'interior de l'equip es ventila per refrescar l'interior. Tingueu en compte que els objectes col·locats davant de les ranures de ventilació eviten que es produeixi la ventilació.

Tauler de control

El tauler de control consta de tecles, com ara Inici i Stop (Aturar), una pantalla i indicadors d'estat. Podeu dur a terme totes les operacions i especificar les opcions des del tauler de control.
Tauler de control
Pantalles bàsiques
551E-01L