Tauler de control

Tauler de control del Model de panell tàctil

L'angle del tauler de control es pot ajustar. Ajusteu-lo a l'angle que sigui més còmode per visualitzar el tauler. Ajust de l'angle

Pantalla

Podeu veure el progrés de l'equip i els estats d'error. La pantalla també és un tauler tàctil, de manera que podeu especificar opcions si la toqueu directament.
Pantalles bàsiques
Funció bàsica

Tecla Volum de so

Premeu-la per ajustar el volum. Configuració dels sons

Tecla d'estalvi d'energia

Premeu-la per posar l'equip en mode repòs. La tecla s'il·lumina en verd quan l'equip es troba en el mode repòs. Torneu a prémer la tecla per sortir del mode repòs. Entrada en mode repòs

Indicador de dades

Parpelleja mentre s'està duent a terme una operació com ara una transmissió de dades o una impressió. S'il·lumina quan hi ha documents en espera de ser processats.

Indicador d'error

Parpelleja o s'il·lumina quan es produeix algun error, com ara un encallament de paper.

Tecla Inici

Premeu-la perquè es mostri la pantalla Inici, que permet accedir al menú de configuració i a funcions com ara la impressió des d'un dispositiu de memòria i la impressió segura.
Pantalla Inici
Personalització de la pantalla Inici

Tecla Stop (Aturar)

Premeu-la per cancel·lar la impressió i altres operacions.

NFC (Comunicació de camp proper) marqueu 

També podeu dur a terme funcions, com ara la impressió, si agiteu sobre aquesta marca un dispositiu mòbil amb Canon PRINT Business instal·lat. Connexió amb dispositius mòbils
Ajust de l'angle
Si us costa visualitzar la pantalla del tauler tàctil, ajusteu l'angle del tauler de control.

Tauler de control del Model de LCD en blanc i negre

Pantalla

Podeu veure els estats de funcionament i error d'aquest equip, la quantitat restant als cartutxos de tòner i altres elements. Pantalles bàsiques

Tecla Inici

Premeu-la perquè es mostri la pantalla Inici, que permet accedir al menú de configuració i a funcions com ara la impressió des d'un dispositiu de memòria i la impressió segura. Pantalla Inici

Tecla Enrere

Es prem per tornar a la pantalla anterior. Si premeu aquesta tecla quan especifiqueu opcions, per exemple, les opcions no s'apliquen i es torna a la pantalla anterior.

Tecles numèriques (tecles [0]-[9])

Permet introduir números i text. Introducció de text al Model de LCD en blanc i negre

Tecla [*]

Permet canviar el tipus de text introduït.

Indicador Dades

Parpelleja mentre s'està duent a terme una operació com ara una transmissió de dades o una impressió. S'il·lumina quan hi ha documents en espera de ser processats.

Indicador Error

Parpelleja o s'il·lumina quan es produeix algun error, com ara un encallament de paper.

Tecla Estalvi d'energia

Permet posar l'equip en mode repòs. La tecla s'il·lumina en verd quan l'equip es troba en mode repòs. Torneu a prémer la tecla per sortir del mode repòs. Entrada en mode repòs

Tecla Monitor estat

Premeu-la per comprovar l'estat d'impressió, per veure l'historial d'ús o per visualitzar les opcions de xarxa, com ara l'adreça IP de l'equip. També podeu comprovar l'estat de l'equip, com ara les quantitats restants de paper i dels cartutxos de tòner o si s'ha produït algun error. Pantalla <Monitor estat> del Model de LCD en blanc i negre

Tecla [ID]

Premeu-la després d'introduir l'ID i el PIN per iniciar sessió quan l'opció de gestió d'ID de departaments estigui activada. Després d'acabar d'utilitzar l'equip, torneu a prémer aquesta tecla per tancar la sessió. Inici de la sessió a l'equip

Tecla Esborrar

Permet esborrar els números i el text introduïts.

Tecla Aturar

Premeu-la per cancel·lar la impressió i altres operacions.

Tecla [#]

Permet introduir símbols com ara "@" o "/".

Tecla []

Quan especifiqueu opcions, premeu-la per tornar a la pantalla anterior. Quan introduïu números, premeu-la per moure el cursor cap a l'esquerra.

Tecla []

Quan especifiqueu opcions, premeu-la per seleccionar l'element que es trobi immediatament a sobre de l'element actualment seleccionat. Quan canvieu valors de configuració, premeu-la per augmentar un valor.

Tecla []

Quan especifiqueu opcions, premeu-la per passar a la pantalla següent. Quan introduïu números, premeu-la per moure el cursor cap a la dreta.

Tecla []

Quan especifiqueu opcions, premeu-la per seleccionar l'element que es trobi immediatament a sota de l'element actualment seleccionat. Quan canvieu valors de configuració, premeu-la per disminuir un valor.

Tecla []

Premeu-la per aplicar opcions o detalls especificats.
551E-01X