Impressió mitjançant la impressió segura

En aquesta secció es descriu com imprimir un document des d'una aplicació com a document segur. La primera part d'aquesta secció descriu com enviar un document segur a l'equip, i la segona part d'aquesta secció descriu com imprimir el document protegit a l'equip.

Enviament d'un document segur d'un ordinador a l'equip

1
Obriu un document en una aplicació i visualitzeu el quadre de diàleg d'impressió.
2
Seleccioneu el controlador de la impressora d'aquest equip i feu clic a [Preferències] o [Propietats].
3
Seleccioneu [Impressió protegida] a [Mètode de sortida].
Es mostrarà la pantalla emergent [Informació]. Comproveu el missatge i feu clic a [Sí] o [No].
4
Especifiqueu les opcions d'impressió segons calgui i feu clic a [D'acord].
Canvieu la pestanya d'acord amb les opcions.
5
Feu clic a [Imprimeix] o [D’acord].
Després que el document segur s'hagi enviat a l'equip, es conserva a la memòria de l'equip en espera de ser imprès.

Impressió de documents segurs

Imprimeix els documents segurs enviats a l'equip. Després que hagi passat un període de temps vàlid (Canvi del període de temps vàlid per als documents segurs), el document segur s'esborrarà de la memòria de l'equip i ja no es podrà imprimir.
Si queden documents segurs sense imprimir, ocupen memòria i poden impedir que l'equip imprimeixi fins i tot documents ordinaris (no segurs). Assegureu-vos que imprimiu els documents segurs tan aviat com pugueu.
Podeu comprovar la quantitat de memòria que s'utilitza per als documents segurs.
<Monitor estat> ( <Informació del dispositiu>/<Estat del dispositiu>  <Ús memòria per impressió segura>
1
Seleccioneu <Impressió segura> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu el document segur per imprimir-lo.
Al model de panell tàctil, seleccioneu primer la casella per al document segur que vulgueu imprimir i, a continuació, <Iniciar>. Podeu seleccionar diversos documents que tinguin el mateix PIN.
Si es mostra una pantalla per a la selecció d'usuari
Si hi ha documents segurs de dos o més usuaris desats a la memòria, la pantalla per a la selecció d'usuari es mostra abans que la pantalla per a la selecció de fitxers. Seleccioneu el vostre nom d'usuari.
Eliminació d'un document segur
Al model de panell tàctil, podeu eliminar diversos documents alhora. Seleccioneu primer la casella per al document segur que vulgueu eliminar i, a continuació, <Eliminar>.
3
Introduïu el PIN i premeu <Aplicar> ().
Al model de panell tàctil, en seleccionar diversos documents amb PIN diferents al pas 2 es mostra un missatge. Seleccioneu <Tancar> i, a continuació, torneu a seleccionar els documents segurs al pas 2.
La impressió comença.
Si voleu cancel·lar la impressió, seleccioneu <Cancel·lar> <Sí>.

Canvi del període de temps vàlid per als documents segurs

Podeu canviar el període de temps vàlid des del moment en què les dades del document segur s'envien a l'equip fins al moment en què s'elimina dins d'un període de temps determinat.

Per als models Model de panell tàctil

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Opcions de funció>.
3
Seleccioneu <Impressió segura>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
4
Seleccioneu <Temps elimin.impressió segura>.
Quan <Temps elimin.impressió segura> no es pot seleccionar
Establiu <Usar impressió segura> en <Activat>.
Desactivació de la impressió segura
Establiu <Usar impressió segura> en <Desact.> i, a continuació, reinicieu l'equip.
5
Especifiqueu durant quant temps conserva l'equip els documents segurs i seleccioneu <Aplicar>.
El document segur s'elimina de la memòria de l'equip tret que s'imprimeixi abans que transcorri el temps especificat aquí.
6
Seleccioneu <Aplicar>.
7
Seleccioneu <Acceptar>.
8
Reinicieu l'equip. Reiniciar de l'equip

Per als models Model de LCD en blanc i negre

1
Seleccioneu <Menú> a la pantalla Inici. Pantalla Inici
2
Seleccioneu <Opcions de funció>.
3
Seleccioneu <Impressió segura>.
Si es mostra la pantalla d'inici de la sessió, introduïu l'ID i el PIN correctes. Inici de la sessió a l'equip
4
Seleccioneu <Temps d'eliminació d'impressió segura>.
Quan <Temps d'eliminació d'impressió segura> no es pot seleccionar
Establiu <Usar impressió segura> en <Activat>, reinicieu l'equip i, a continuació, torneu a iniciar el procediment de configuració.
Desactivació de la impressió segura
Establiu <Usar impressió segura> en <Desactivat> i, a continuació, reinicieu l'equip.
5
Especifiqueu durant quant temps conserva l'equip els documents segurs.
El document segur s'elimina de la memòria de l'equip tret que s'imprimeixi abans que transcorri el temps especificat aquí.
6
Premeu .
551E-03E