Consumibles

No llenceu els cartutxos de tòner usats o semblants al foc. A més, no deseu els cartutxos de tòner ni el paper en llocs exposats al foc. Les restes de tòner podrien cremar o provocar un incendi.
En cas de vessar o d'escampar tòner accidentalment, tingueu cura de recollir-ne totes les partícules o de passar un drap suau i humit per tal d'evitar-ne la inhalació. No feu servir mai una aspiradora que no disposi dels dispositius de protecció adequats davant de possibles explosions de pols quan netegeu el tòner vessat. Això podria fer malbé l'aspiradora o provocar una explosió de pols a causa d'una descàrrega d'electricitat estàtica.
Eviteu inhalar partícules de tòner. En cas d'inhalació de tòner, consulteu immediatament un metge.
Eviteu que el tòner us entri als ulls o a la boca. Si això passa, esbandiu-vos immediatament amb aigua freda i consulteu un metge de seguida.
Vigileu que el tòner no us toqui la pell. Si el tòner us toca la pell, netegeu-vos amb aigua freda i sabó. Si observeu qualsevol irritació a la pell, consulteu immediatament un metge.
Mantingueu els cartutxos de tòner i altres consumibles lluny de les criatures. En cas d'ingestió de tòner, consulteu immediatament un metge o el centre de servei de toxicologia.
No desmunteu ni altereu el cartutx de tòner o semblant. Si ho feu, podeu dispersar el tòner.
Quan traieu el precinte del cartutx de tòner, estireu-lo totalment, però sense aplicar gaire força. En cas contrari, podeu dispersar el tòner.
Manipulació del cartutx de tòner
Assegureu-vos de sostenir el cartutx de tòner per l'agafador.

Per evitar que es ratlli la superfície () del tambor de l'interior de l'equip o exposar-lo a la llum. No toqueu els contactes elèctrics () ni la memòria del cartutx de tòner ().

Tret quan sigui necessari, no traieu el cartutx de tòner del material d'embalatge ni de l'equip.
El cartutx de tòner és un producte magnètic. No el mogueu prop de productes susceptibles de magnetisme, inclosos els discos flexibles i els discos durs. Si ho feu, les dades es podrien malmetre.
Deseu el cartutx de tòner
Per garantir un ús segur i satisfactori, deseu l'equip en un entorn com el que es descriu a continuació.
Interval de temperatura d'emmagatzematge: 0 °C a 35 °C
Interval d'humitat d'emmagatzematge: De 35 % a 85 % HR (humitat relativa, sense condensació)*
Deseu-lo sense obrir fins que no feu servir el cartutx de tòner.
Quan tragueu el cartutx de tòner de l'equip per desar-lo, col·loqueu-lo en el material d'embalatge original.
No deseu els cartutxos de tòner en posició vertical ni cap avall. Si ho feu, el tòner se solidificarà i podria quedar malmès fins i tot encara que el sacsegem.
*Encara que deseu l'equip dins de l'interval d'humitat adequat, es poden formar gotes d'aigua (condensació) dins el cartutx de tòner si hi ha una diferència de temperatura entre l'interior i l'exterior del cartutx de tòner. La condensació afecta negativament la qualitat d'impressió dels cartutxos de tòner.
No deseu els cartutxos de tòner a les ubicacions següents
Ubicacions exposades al foc.
Ubicacions exposades a la llum solar directa o a llums intenses durant cinc minuts o més.
Ubicacions exposades a un ambient excessivament salat.
Ubicacions on es generin gasos corrosius, com ara l'amoníac o els esprais d'aerosol.
Ubicacions sotmeses a alts nivells de temperatura i humitat.
Ubicacions sotmeses a canvis bruscos de temperatura i humitat, i on pugui produir-se la condensació.
Ubicacions amb molta pols.
Ubicacions a l'abast de les criatures.
Aneu amb compte amb els cartutxos de tòner falsificats
Us informem que existeixen cartutxos de tòner Canon falsificats al mercat. L'ús de cartutxos de tòner falsificats pot provocar problemes en la qualitat de la impressió o en el funcionament de l'equip. Canon no es fa responsable de possibles defectes de funcionament, accidents o danys ocasionats per l'ús d'un cartutx de tòner Canon falsificat.
Per a més informació, vegeu global.canon/ctc.
Període de disponibilitat de les peces de recanvi, els cartutxos de tòner i semblants
Les peces de recanvi, els cartutxos de tòner i semblants per a l'equip estaran disponibles almenys durant set (7) anys des que es posi fi a la fabricació d'aquest model.
Materials d'embalatge dels cartutxos de tòner
Deseu els materials d'embalatge del cartutx de tòner. Us faran falta quan hàgiu de transportar l'equip.
Els materials d'embalatge estan subjectes a canvis de forma o col·locació, i es poden afegir o retirar sense avís previ.
Després de traure el precinte del cartutx de tòner, llenceu-lo d'acord amb les normes locals vigents.
A l'hora de llençar un cartutx de tòner usat o semblant
Quan llenceu un cartutx de tòner o semblant, col·loqueu-lo dins del material d'embalatge original per evitar que el tòner es dispersi des de dins i llenceu-lo d'acord amb les normes locals vigents.
551E-005