Instruccions importants de seguretat

El contingut que es descriu en aquest capítol té com a objectiu evitar els danys a la propietat i les lesions als usuaris de l'equip i altres persones. Abans d'utilitzar l'equip, llegiu aquest capítol i seguiu les instruccions per utilitzar-lo correctament. No realitzeu cap operació que no estigui descrita al manual. Canon no es farà responsable dels danys provocats com a resultat d'un ús que no estigui descrit al manual, un ús inadequat, ni tampoc dels canvis o reparacions que no hagi realitzat Canon o un tercer autoritzat per Canon.
551E-000