Instal·lació

Per utilitzar aquest equip amb seguretat i comoditat, llegiu atentament les precaucions següents i instal·leu-lo en un lloc apropiat.
No instal·leu l'equip a llocs que podrien provocar un incendi o una descàrrega elèctrica
Ubicacions on estiguin bloquejades les ranures de ventilació
(massa a prop de parets, llits, sofàs, catifes o objectes similars).
Ubicacions brutes o amb pols.
Ubicacions exposades a la llum directa del sol o a l'exterior.
Ubicacions sotmeses a altes temperatures.
Ubicacions exposades al foc.
A prop de substàncies com l'alcohol, dissolvents de pintura o altres substàncies inflamables.
Altres advertències
No connecteu cables no autoritzats a aquest equip. Això podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
No col·loqueu a l'equip collarets i altres objectes metàl·lics o recipients amb líquid. Si els components elèctrics interns de l'equip entren en contacte amb substàncies estranyes, és possible que es produeixi un incendi o descàrrega elèctrica.
No feu servir l'equip prop d'equips mèdics. Les ones de ràdio que emet aquest equip poden provocar interferències amb els equips mèdics, la qual cosa podria derivar en errors de funcionament i causar accidents.
Quan extragueu i instal·leu els accessoris opcionals, assegureu-vos d'apagar l'interruptor d'alimentació, desconnectar l'endoll d'alimentació i, a continuació, desconnectar tots els cables d'interfície i el cable d'alimentació de l'equip. Si no ho feu, és possible que els cables d'alimentació o d'interfície es facin malbé, la qual cosa podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
En cas de vessament de substàncies estranyes a l'equip, desconnecteu la clavilla d'alimentació de l'endoll de corrent de CA i poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local Canon.
No instal·leu l'equip a les ubicacions següents
L'equip podria caure i provocar lesions personals.
Ubicacions amb poca estabilitat.
Ubicacions exposades a les vibracions.
Altres precaucions
Si transporteu l'equip, seguiu les instruccions d'aquest manual. Si no el transporteu correctament, pot caure i produir ferides.
A l'hora d'instal·lar l'equip, tingueu cura de no agafar-vos els dits entre l'equip i el terra o les parets. Podríeu fer-vos mal.
Eviteu les ubicacions poc ventilades
Aquest equip genera una petita quantitat d'ozó i altres emissions durant el seu ús normal. Aquestes emissions no perjudiquen la salut. No obstant això, és possible que es percebin quan l'equip es faci servir durant un espai de temps prolongat, especialment en llocs poc ventilats. A fi de mantenir un entorn de treball confortable, es recomana que la sala on s'utilitzi l'equip estigui ben ventilada. Eviteu les ubicacions on les persones quedarien exposades a emissions de l'equip.
No instal·leu l'equip a les ubicacions següents (podria causar danys)
Una ubicació sotmesa a canvis dràstics de temperatura o humitat
Una ubicació prop d'equips que generin ones magnètiques o electromagnètiques
Un laboratori o una ubicació on es produeixin reaccions químiques
Una ubicació exposada a aire salí, gasos corrosius o gasos tòxics
Una ubicació que es pot arrugar pel pes de l'equip o en què aquest es pot enfonsar (una catifa, etc.)
No instal·leu l'equip a ubicacions on hi hagi condensació
És possible que es formin gotes d'aigua (condensació) dins de l'equip si l'espai en què es troba l'equip s'escalfa sobtadament o si l'equip és traslladat d'una ubicació fresca o seca a una ubicació càlida o humida. L'ús de l'equip en aquestes condicions pot provocar embussos de paper, una qualitat d'impressió pobra o danys a l'equip. Deixeu que l'equip s'ajusti a la temperatura i la humitat ambient durant un mínim de 2 hores abans de fer-lo servir.
En ubicacions a gran alçada, de 3.000 m o més per sobre del nivell del mar
Pot ser que les màquines amb disc dur no funcionin correctament quan s'utilitzin en ubicacions a gran alçada, d'uns 3.000 metres per damunt del nivell del mar o més.
551E-001