Manteniment i inspeccions

Netegeu l'equip periòdicament. Si s'acumula pols, pot ser que l'equip no funcioni correctament. En fer la neteja, assegureu-vos de prendre les precaucions següents. Si es produís algun problema durant l'operació, vegeu Resolució de problemes.
Abans de la neteja, apagueu l'equip i desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent de CA. Si no ho feu, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
Desconnecteu periòdicament el cable d'alimentació i netegeu-lo amb un drap sec per eliminar la pols i la brutícia. La pols acumulada pot absorbir la humitat de l'aire i provocar un incendi si entra en contacte amb l'electricitat.
Feu servir un drap humit i ben escorregut per netejar l'equip. Humitegeu els draps de la neteja únicament amb aigua. No feu servir alcohol, aiguarràs, dissolvents de pintura o altres substàncies inflamables. No utilitzeu mocadors de paper ni tovalloletes de paper. Si els components elèctrics interns de l'equip entren en contacte amb aquestes substàncies, poden generar electricitat estàtica i és possible que es produeixi un incendi o una descàrrega elèctrica.
Reviseu el cable i la clavilla d'alimentació amb regularitat per tal descartar danys. Comproveu possibles abonyegadures, rascades, esquerdes o parts rovellades a l'equip, i vigileu que la generació de calor no sigui excessiva. L'ús de l'equip sense dur a terme les tasques de manteniment adequades pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
Alguns components a l'interior de l'equip estan sotmesos a alta tensió i a altes temperatures. Aneu amb compte de no tocar-los, ja que us podríeu cremar. No toqueu cap part de l'equip que no estigui indicada al manual.
Quan carregueu paper o traieu paper encallat, tingueu cura de no tallar-vos amb les vores del paper.
Quan traieu el paper encallat o substituïu cartutxos de tòner o semblants, tingueu cura de no tacar-vos les mans o la roba amb la tinta. Si us cau tòner a les mans o la roba, renteu-vos immediatament amb aigua freda.
551E-004