Alimentació elèctrica

Feu servir únicament una alimentació elèctrica que compleixi els requisits de tensió especificats. Si no ho feu, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
L'equip ha d'estar connectat a un endoll amb presa de terra amb el cable d'alimentació que se subministra.
No feu servir altres cables d'alimentació diferents del que s'ha instal·lat a l'equip, perquè es podria produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
El cable d'alimentació que hem proporcionat està pensat per utilitzar-lo amb aquest equip. No el connecteu a altres dispositius.
No manipuleu, estireu ni doblegueu el cable d'alimentació amb força, ni feu cap altra operació amb ell que pugui fer-lo malbé. No col·loqueu objectes pesats damunt el cable d'alimentació. Això podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
No connecteu ni desconnecteu el cable d'alimentació amb les mans humides perquè podeu rebre una descàrrega elèctrica.
No feu servir allargadors ni lladres amb diversos endolls amb l'equip. Això podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
No enrotlleu ni lligueu el cable d'alimentació perquè això pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.
Introduïu del tot el cable d'alimentació a la presa elèctrica de CA. Si no ho feu, es pot produir un incendi o una descàrrega elèctrica.
Traieu del tot el cable d'alimentació a la presa elèctrica de CA durant una tempesta elèctrica. Si no ho feu, es pot produir un incendi, una descàrrega elèctrica o danys en l'equip.
Instal·leu l'equip a prop de la presa elèctrica i deixeu prou espai al voltant de la clavilla d'alimentació per poder desconnectar-la fàcilment en cas d'emergència.
A l'hora de connectar l'alimentació
No connecteu el cable d'alimentació a un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI). Si ho feu, pot ser que l'equip no funcioni correctament o es faci malbé si es talla el corrent elèctric.
Si connecteu l'equip a una presa de corrent de CA amb diversos endolls, no feu servir els endolls lliures per connectar altres dispositius.
No connecteu el cable d'alimentació a la presa de corrent de CA auxiliar d'un ordinador.
Altres precaucions
El soroll elèctric pot fer que l'equip no funcioni correctament o es perdin dades.
551E-002