Configuració

Abans de fer servir les funcions de l'equip, les condicions ambientals s'han d'establir per endavant. Per començar, comproveu les seqüències de flux necessàries per completar la configuració i, a continuació, establiu les opcions reals. Preparacions necessàries abans d'utilitzar l'equip
Les funcions instal·lades a l'equip varien segons el model que hàgiu comprat. Abans de fer servir l'equip, consulteu Funcions principals i comproveu-ne les funcions disponibles.
Configuració de les opcions inicials de l'equip (Guia de configuració)
Per configurar fàcilment les opcions inicials necessàries per utilitzar l'equip, com ara la data, l'hora i les opcions de xarxa, seguiu l'ajuda en pantalla. Configurar mitjançant la guia de configuració
551E-006