Funcions principals

En aquest manual es descriuen les funcions del model que heu comprat. Abans de començar, comproveu les funcions disponibles al model que heu comprat.
: Amb funció    : Sense funció
Funció
LBP664Cx
LBP663Cdw
LBP623Cdw
LBP621Cw
Pantalla
Tauler tàctil
LCD en blanc i negre
LCD en blanc i negre
LCD en blanc i negre
Impressió a doble cara
LAN sense fil
NFC
ID de l'administrador del sistema predeterminat
7654321
Sense especificar
Sense especificar
Sense especificar
PIN de l'administrador del sistema predeterminat
7654321
Sense especificar
Sense especificar
Sense especificar
Application Library
Cassette Feeding Module-AF *
Kit d'impressió de codis de barres *
*Aquest element és opcional.
Per als tipus de controladors disponibles, vegeu l'User Software CD-ROM/DVD-ROM (CD-ROM/DVD-ROM del programari d'usuari) subministrat amb l'equip o visiteu el lloc web de Canon (https://global.canon).
A la Guia de l'usuari, quan les operacions difereixen segons les pantalles, les distincions es ressalten amb les diferents descripcions: "model de panell tàctil" i "model de LCD en blanc i negre".
Quan les operacions són les mateixes per als dos models, les pantalles de la pantalla de tauler tàctil s'utilitzen per mostrar les explicacions en la majoria dels casos. El model de LCD en blanc i negre té pantalles diferents de les del model de panell tàctil. En qualsevol cas, seguiu les indicacions en pantalla per dur a terme les operacions.
551E-007