Typy instalačních programů

Instalační program, který se spustí, závisí na cílovém zařízení, na které chcete nainstalovat, a na způsobu získání instalačního programu.
Informace o vhodném instalačním programu pro dané zařízení naleznete v oznámení přiloženém k zařízení.
V závislosti na zařízení se používá buď integrovaný instalační program, nebo Master Setup.
Existuje více způsobů instalace zařízení, které závisí na typu instalačního programu a způsobu připojení a prostředí zařízení. Pro provedení instalačního procesu vyberte příslušný postup.
Instalační program pro konkrétní ovladač
Instalační program poskytnutý pro jeden ovladač. Instaluje jeden ovladač.
Získáno z: Dodává se na CD-ROM, nebo je možné jej stáhnout z webových stránek uvedených v oznámení přiloženém k zařízení
Název spustitelného souboru: [Setup.exe]
Integrovaný instalační program
Instalační program, který instaluje více ovladačů.
Získáno z: Dodává se na CD-ROM
Název spustitelného souboru: [MInst.exe]
Master Setup
Instalační program používaný k instalaci některých cílových zařízení.
Získáno z: Stažení z webových stránek uvedených v oznámení přiloženém k zařízení
Název spustitelného souboru: [Msetup4.exe]
Postup instalace
Při použití instalačního programu pro konkrétní ovladač nebo integrovaného instalačního programu
Při použití Master Setup