Memasang Menggunakan Port WSD

Ini menerangkan prosedur untuk mencari peranti dalam rangkaian daripada senarai pencetak Windows menggunakan port (Web Services on Devices) WSD dan memasang pemacu.
PENTING
Jika anda ingin memasang berbilang pemacu, kongsi port TCP/IP standard. Anda tidak boleh memasang berbilang pemacu menggunakan port WSD.

Prasyarat

Keperluan Sistem
Tetapan fungsi pilihan bahasa penerangan halaman (Pasang & Main) bagi peranti
Tetapkan [Pemilihan PDL (Pasang dan Main)] pada peranti agar sepadan dengan pemacu yang anda gunakan. Untuk butiran mengenai kaedah penetapan, rujuk manual peranti.
Memasang dengan Menentukan Port atau Alamat IP
Nyatakan port sementara ([LPT1] dll.) dan pasang pemacu.

Prosedur

1.
Paparkan [Bluetooth & peranti] (atau [Peranti]) daripada [ Tetapan] dalam menu Mula.
2.
Dalam [Pencetak dan pengimbas], klik [Tambah pencetak atau pengimbas] > [Tambah peranti] (atau [Tambah pencetak atau pengimbas]).
3.
Klik [Tambah peranti] untuk peranti sasaran tersebut.
Semasa pemasangan, salah satu daripada profil konfigurasi [Konfigurasi Asas] dan [Konfigurasi Asas (Serasi)] akan ditetapkan.
Tetapkan maklumat peranti selepas pemasangan selesai. Untuk mendayakan fungsi peranti, tukar kepada profil konfigurasi yang sesuai untuk peranti yang anda gunakan dan tetapkan fungsi peranti dan maklumat pilihan.
Untuk butiran tentang cara menyediakan maklumat peranti, sila rujuk bantuan pemacu.
NOTA
Jika anda memasang menggunakan port WSD, anda mungkin tidak boleh memperoleh maklumat peranti, bergantung kepada peranti yang disambung.
Selepas pemasangan menggunakan port WSD selesai, peranti ditambahkan pada senarai pencetak Windows semasa pemasangan yang menyatakan port sementara adalah tidak diperlukan.
Pilih peranti yang akan dialih keluar di dalam senarai pencetak Windows, kemudian pilih [Buang peranti] atau klik [Alih Keluar] pada skrin pengurusan untuk peranti tersebut.
Rujuk prosedur di atas untuk mengetahui cara memaparkan senarai pencetak Windows.

Topik Berkaitan